Приключи проверката, извършена от експерти на Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД на дейността на "Булгаргаз" ЕАД за 2020 г., съобщиха от ресорното ведомство.

При извършената проверка не били установени несъответствия, свързани с реализираните приходи и отчетените разходи през 2020 г., както и отражението им върху предложената от дружеството и намалена в последствие от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на природния газ за април 2021 г.

"В тази връзка следва общественият доставчик "Булгаргаз" ЕАД да предприеме действия за внасяне на заявление за образуване на административно производство за утвърждаване на цена за месец април 2021 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране", съобщават от Министерството на енергетиката.

Припомняме, че проверката в "Булгаргаз" започна в края на март. Тогава от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране бе констатирана положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ. В следствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г., в качеството му на обществен доставчик, е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход, мотивираха инспекцията си от Министерството на енергетиката.