Министерството на енергетиката ще извърши проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД, съобщиха от ведомството.

От страна на Комисията за енергийно и водно регулиране бе констатирана положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ. В следствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г., в качеството му на обществен доставчик, е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход, мотивират се от Министерството на енергетиката.

В тази връзка представители на ресорното ведомство и "Български енергиен холдинг" ЕАД, считано от 26-ти март 2021 година, ще извършат проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД за 2020 г., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април тази година.

От 3е-news.net припомнят, че предложението на "Булгаргаз", което бе обсъдено в четвъртък, 25 март е за цена на газа през април т.г. в размер от 32.32 лв. за MWh. Трябва да се отбележи, че предложената от обществения доставчик цена е намалена, спрямо оповестената в началото на февруари прогнозна стойност от 33,41 лв. за MWh.

Въпреки това, e предложено поскъпване спрямо цената за месец март тази година с 13% (от 28.64 лв. за MWh на 32.32 лв. за MWh) e 13 %.