Австрия затвори днес по план последната си топлоелектроцентрала (ТЕЦ) на въглища - символичен етап за страната, която си е поставила за цел да произвежда до 2030 година 100 процента електроенергия от възобновяеми източници, предаде Франс прес.

Топлоцентралата в южния град Мелах захранваше от 1980-те години топлофикационната мрежа в съседния град Грац.

Операторът на централата, групата Фербунд (Verbund), основен доставчик на електроенергия в страната, приветства края на "ерата на производство на електричество от въглища в Австрия".

Министърът за действия в областта на климата, околната среда, енергията, мобилността, иновациите и технологиите Леоноре Гевеслер приветства новия етап към постепенен отказ от изкопаеми горива.

Другите ТЕЦ в страната бяха затворени през последните петнайсет години.

Делът на централата в Мелах в енергийния микс на Австрия беше несъществен, тъй като три четвърти от произвежданото в страната електричество е от възобновяеми енергии, главно на основата на вода и биомаса.

Коалицията от консерватори и зелени иска да постигне до 2030 година производство на 100 процента електричество от възобновяеми източници - цел вписана в климатичния план и на предишните правителства.

Управляващата коалиция си постави още по-амбициозната цел за въглеродно неутрална икономика до 2040 година - десет години по-рано, отколкото европейската цел. Дотогава всички енергии трябва да бъдат възобновяеми спрямо 33 процента в момента.

Австрия използва около 67 на сто изкопаеми горива, главно внос от чужбина (въглища 8,3 на сто, петрол 35,6 на сто и природен газ 22,4 на сто).