Целите по отношение развитието на енергетиката в рамката на Европейския съюз (ЕС) са преход към нисковъглеродна икономика и декарбонизация. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на откриването на кръгла маса, посветена на механизмите за капацитет и въглищните региони в преход.

"Това, което даде като законодателна рамка ЕС в законодателния пакет "Чиста енергия за всички европейци" много ясно поставя и посочва какви са целите по отношение развитието на енергетиката в рамката на ЕС. Целите са преход към нисковъглеродна икономика, декарбонизация. Всички тези цели ние, като държава-членка на ЕС, спазваме и следваме, но от друга страна трябва да знаем, че постигането на тези цели преминава през едни много сериозни предизвикателства, които стоят пред държавите-членки, в това число и пред България", обясни тя.

"С особена сила тези предизвикателства стоят пред държавите, чиито електроенергиен микс, основна и преобладаваща роля и място заемат централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища. По отношение този преход нашата национална позиция винаги е била много ясно изразена. Този преход трябва да бъде плавен, справедлив и трябва да бъде съобразен със спецификите на всяка една държава. Както по отношение на нейния електроенергиен микс, така и по отношение на нейните икономически параметри и на нейните социални параметри и възможности", подчерта Петкова.

"Тази позиция ще продължим да отстояваме, защото смятаме, че това е наистина правилния подход, когато става дума за този преход. Когато става дума за тези предизвикателства, които стоят пред нас, разбира се, ЕС много ясно посочва и механизмите, които биха могли да застраховат тези рискове", допълни тя. "Единият от тези механизми е именно механизмът за капацитет. Този механизъм, който ще гарантира сигурността на доставките на електрическа енергия. От една страна и от друга той ще покаже как този механизъм ще бъде внедрен и как ще преекспониран и как ще се отнася към пазара на електрическа енергия в страните от ЕС", каза още Петкова.

Ще се ориентираме към пазарен механизъм за капацитет. Основното,което се разглежда като възможности за въвеждане на този механизъм са от една страна използването на пазарни механизми за капацитет, тоест капацитет, който се предлага на пазара и така наречения стратегически резерв, тоест такъв, който е извън пазара. 

"Това, което ние сме направили като анализ с нашия консултант показва, че нашата посока върви към това ние да се ориентирам към използването на пазарен механизъм за капацитет", каза тя. "Това на практика ще рече, че ще разчитаме на този капацитет той да излезе на пазара като срещу това този капацитет ще бъде финансиран за неговата готовност да предостави този капацитет за пазара", обясни Петкова.

"Тези централи, които ще участват в механизма за капацитет да бъдат покрити условно постоянните разходи под формата на разходи за работна заплата, за рехабилитация и ремонт и всъщност променливите разходи, които са, свързани с разходи за гориво и съответно за емисии, това да бъде цената, с който този капацитет ще излезе на пазара", допълни министърът на енергетиката. "Смятам, че това, е по-добрият вариант за България, защото от една страна ще осигури активност на пазара, от друга страна ще бъде гарантирана сигурността на доставките и съответно работата на централите", каза още Петкова.