И четирите индекса на родната борса на печалба втора поредна седмица, а измерителят на "сините чипове" SOFIX с най-голям ръст от 1.55 на сто

В центъра на внимание на БФБ през отминалата седмица (12-16 октомври) отново бе търговията с права и акции на технологичната компания Алтерко, чиито акции бяха най-печеливши, а другият шампион беше Асенова крепост с най-голям седмичен оборот.

За втора поредна седмица и четирите индекса на родната фондова борса завършиха с печалба, като най-голямо беше повишението при българския измерител на "сините чипове" SOFIX (+1.55%), следван от широкия BGBX 40 (+1.51%), равно претегления BGTR 30 (+1.39%) и имотния BGREIT (+0.21%). Макар и с най-слаб ръст, BGREIT е с повишение за четвърта поредна седмица.

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 16 октомври, българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.07%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-24.34%), показват седмичните и месечните бюлетини на Българската фондова борса (БФБ).


Още за пазара на акции в България - четете в 3е-news.net >>


Седмичните шампиони на БФБ

Алтерко отново привлече инвеститорското внимание, тъй като продължава изкупуването на предложените права за увеличение на капитала, които позволяват на инвеститорите да придобият пет нови акции срещу едно право. Още повече, че търговията с права е предвидена да приключи на 19 октомври, понеделник, след което в края на следващата седмица, на 23 октомври, ако се налага, ще се проведе аукцион за изкупуване на неупражнените права.

Има и една новина за Алтерко, която също оказа влияние на търговията с акциите на публичното дружество. Дъщерната компания Алтерко Роботикс обяви, че е разработила уникален смарт продукт за пречистване на въздуха в класни стаи и детски градини, след успешни тестове в лабораториите на БАН. До два месеца на пазара ще се появят две нови устройства: Shelly AIR PRO, който се инсталира на стената, подобно на климатик, и Shelly VENT, който се монтира директно в централната климатична инсталация. Само за два дни, след новината за двата продукта за пречистване на въздуха, бяха изтъргувани 8 630 лота за 41 891 лева.

Другият "шампион" е Асенова крепост АД (6AN), което оглави групата на най-оборотните компании за седмицата. За два дни (14 и 15 октомври) бяха изтъргувани 99 600 лота за общо 1 294 800 лева, а седмичната равносметка е ръст на цената на акциите с 0.78%. Засега няма официална информация на какво се дължи този интерес, но най-вероятният е преструктуриране на акционерния капитал, като се има предвид последното общо събрание на акционерите (ОСА), проведено на 5 октомври.

На него беше решено публичното дружество да се преобразува чрез вливане на Холдинг Асенова крепост АД в Асенова крепост АД при условията на универсално правоприемство, което означава, че активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащото дружество "Асенова крепост" АД. Другото важно решение от ОСА е за увеличаване на капитала на дружеството от 3 632 568 лева на 7 649 568 лева, чрез издаване на нови 1 339 000 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 лева и справедлива стойност от 12.06 лева.

През отминаващата седмица (12 - 16 октомври)

БФБ повиши оборота си

над традиционните седмични нива между 4 и 5 милиона лева. Реализирани бяха сделки за 7 100 886 лева, което представлява увеличение близо 1.5 пъти или с 2 221 561 лева, спрямо предходната седмица (5 -9 октомври), когато бе отчетен оборот от 4 879 325 лева.

Равносметката показва, че само 8 дружества са реализирали обороти над 200 хиляди лева, докато в предходната седмица са били само две. На върха тази седмица както посочихме застана Асенова крепост, следвано от Слънце Стара Загора - Табак АД (3JO) с оборот от 1 036 448 лева, Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) - 472 955 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) - 359 964 лева, Еврохолд България АД (4EH) - 332 724 лева, Металопак АД (5MP) - 330 944 лева, Родна Земя Холдинг АД (6R2) - 248 356 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (6A6) - 203 678 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично е печелившите сделки да са повече от губещите при съотношение 59% към 37% и 4 на сто без промяна. При търгуваните емисии печелившите също са повече (45% към 36% и 19 без промяна), както и при акциите, при които съотношение е: 53% за печелившите спрямо 37% за губещите и 10 на сто без промяна.

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата седмица пазарният тренд на БФБ отново се размина с този в Западна Европа и донакъде съвпадна с "Уолстрийт" в Ню Йорк, след като предната седмица имаше съвпадение - и трите пазара бяха на печалба.

Както посочихме SOFIX завърши с повишение от 1.55%, като на зелена територия бяха и другите три измерителя на БФБ. В същото време общоевропейският индекс STOXX 600, в който са включени 600-те най-големи европейски компании, приключи отминалата работна седмица на загуба с 0.78%. На седмична загуба бяха и всички национални измерители на "сините чипове" в Западна Европа.

На "Уолстрийт" в Ню Йорк трендът също беше възходящ, но с незаначителен ръст на два от трите основни индекса. Средното седмично повишение на измерителя на "сините чипове" Dow Jones е с 0.07%, а при широкия S&P 500, в който са включени най-големите компании в САЩ, повишението е с 0.19%. Най-голямо беше повишението при технологичния Nasdaq, който отчете седмичен ръст с 0.79 на сто.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Алтерко АД (A4L) е отново в групата на най-печелившите акции с най-голямо повишение от 16.90%, след като в предходната седмица, когато започна продажбата на права на компанията, беше отчетен ръст от 16.76 на сто. Последната цена за тази седмица е 5.050 лв./акция, седмичен оборот от 137 418 лева и по-висока пазарна капитализация до 75 750 000 от 64 800 000 лева в предходния период;

- Алкомет АД (6AM) е с ръст от 14.78%, при последна цена от 6.600 лв./акция, седмичен оборот от 111 387 лева и пазарна капитализация от 118 489 529 лева;

- Монбат АД (5MB) е с нарастване от 13.61%, при последна цена от 3.840 лв./акция, седмичен оборот от 145 277 лева и пазарна капитализация от 149 760 000 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Сток плюс АД (SW3) е начело по загуба със спад от 14.51%, при последна цена от 1.320 лв./акция, седмичен оборот от 66 000 лева и пазарна капитализация от 6 348 474 лева;

- Българска фондова борса АД (BSO) е с понижение от 6.76%, при последна цена от 4.140 лв./акция, седмичен оборот от 17 056 лева и пазарна капитализация от 27 253 040 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SKK) отново е в групата на най-губещите емисии със спад от 6.56%, след като в предходаната седмица отчете загуба от 0.81 на сто. Последната цена за отминаващата седмица е 0.570 лв./акция, седмичен оборот от 86 129 лева и по-ниска пазарна капитализация до 33 835 495 лева от 36 209 916 лева седмица по-рано;

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.