В днешния забързан и постоянно развиващ се свят, в който ежедневно се сблъскваме с поставени срокове, високи изисквания и огромна конкуренция на пазара на труда, професионалният стрес се превръща в един от основните проблеми на организациите и работещите в тях. Той може да засегне служители от различни нива и да повлияе по различен начин на трудовото представяне и ефективността.

В единия случай, ниските нива на стрес биха могли да повлияят положително на мотивацията и да ви държат в кондиция при изпълнение на важни задачи - когато представяте иновативната си идея пред мениджърите или имате важна срежа с нови клиенти. Когато обаче стресът се превърне в ежедневие и съпътства работата ви през целия ден, напрежението и чувството за изтощение могат да окажат пагубно влияние на трудовата мотивация и резултатите. Именно продължителното наличие на професионален стрес, води след себе си състоянието на т.нар професионално "прегаряне" или бърнаут.

Парадоксално е, как непрекъснатото развитие на технологиите, би трябвало да повлияе положително на работния процес и да улесни служителите, но въпреки това, нивата на стрес в организациите не намаляват, а напротив. За този проблем допринасят непрекъснатите промени на пазара на труда и необходимостта служителите да се адаптират към тях.

Сред основните причини за поява на професионален стрес биха могли да бъдат прекомерната заетост и гонене на срокове за изпълнение, неясната йерархия в организацията и неправилно разпределение на задачите, конфликти в работния екип и др. Затова е важно, ръководителите да правят периодични срещи със служителите, за да чуят тяхната гледна точка и препоръки за организацията на работния процес.

Разбира се, напрежението в работата не винаги е причинено от работодателя. Понякога стресът възниква поради личностни характеристики на служителя или неговата нагласа и очаквания към работния процес. Такъв е примерът със служител, който твърде много е свикнал с начина си на работа, не обича промените и трудно се адаптира към нововъведенията. Тогава, едно преминаване към нова система или смяна на задълженията, биха предизвикали стресова ситуация и дискомфорт у него.

Все повече работодатели обръщат сериозно внимание на проблема с нарастващия стрес на служителите. Неслучайно, много от компаниите предлагат освен възнаграждението, различни допълнителни социални придобивки, с които да помогнат за намаляване на стреса и подобряване на здравето. Такива са например картите за спорт, осигурените масажи или периодични посещения на психолог в офиса.

За ограничаване на нивата на стрес, аз бих препоръчала като за начало да определите причините за него, които са свързани с работата. Хубаво е да обсъдите проблемите с прекия си ръководител и да потърсите неговото съдействие. В голяма част от случаите, служителите се притесняват да споделят с мениджърите. Това е така, тъй като се страхуват да не се промени отношението към тях след това. Въпреки това, единствено дискутирането на проблема може да помогне за решаването му.

Тъй като работодателите невинаги са склонни да се съобразяват, а и понякога не е възможна промяна, можете да се опитате да трансформирате собствените си нагласи към работата и да се адаптирате. Така може да разберете, че причините за стреса не са били изцяло в работодателя ви.

И последно - подхождайте с положително отношение към колегите и ръководителите си. Важно е да се опитате да разрешите проблема и да запазите работното си място. Все пак стресови ситуации ще има винаги и най-важното е да се научите да преминавате през тях с повече разбиране и да знаете, че и те ви носят полезен опит.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
„Астреа Рикрутмънт“ е консултантска компания за подбор на персонал и временна заетост, създадена през 2007 година. Компанията има офиси в София, Велико Търново и Сърбия. За 13 години „Астреа“ успя да си партнира с над 400 български и международни компании в различни области и да намери работа на над 7000 човека.