WorkTalent.com ви попита през изминаващата седмица:

С какъв тип работа получихте първите си пари в живота?

  • 45% са вършели обща работа
  • 21% са работили като продавач
  • 13% са извършвали дейност в заведение за храна
  • 11% са били нечии помощници
  • 7% са имали надомен проект
  • 3% са чистели

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!