През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж. 

Днес представяме проф. д-р инж. Райко Станев, директор на "Кариерен център" на Химикотехнологичния и металургичен университет.

Представете дейността си и нейните основни приоритети.

Главната цел на Кариерния център е да създаде условия за успешна професионална реализация на студентите от ХТМУ. Кариерният център предлага професионално ориентиране и кариерно консултиране; актуална информация за възможностите за кариерно развитие (обяви за работа, стаж, стипендии, и др. събития).

Успяхте ли да се адаптирате по време на пандемия?

Голяма част от дейностите ни (кариерни консултации със студенти, общуване с фирмите, провеждане на кариерен форум) се осъществяват онлайн - чрез използване на основните средства за комуникация - мейли, уеб сайт, фейсбук, телефон. Предстои провеждане на кариерен форум в он-лайн формат с изнасяне на фирмени презентации, към който има много голям интерес.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

Посоченият период се характеризира с продължаване и задълбочаване на следните направления в информационната дейност на Кариерния център: консултантска дейност оказване на методична помощ на студентите за съставяне на CV, мотивационни писма и други документи при кандидатстване за работа; подпомагане на студентите при избор на стратегия за търсене на работа; осъществяване на контакти с работодатели (базата данни съдържа 312 актуални позиции), организация на презентации на фирми; съдействие и координиране на посещения в предприятия; поддържане и постоянно актуализиране на база от данни за реализацията на завършилите студенти на ХТМУ.От създаването на ѝКариерния център до момента са проведени 13 кариерни форума, предвиждащи изграждане на фирмени щандове и презентации, в които участват ежегодно десетки фирми.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия университет?

Бизнесът е активен при търсене на нашите специалисти, тъй като те са инженери (инженер-химици, инженер-металурзи и др.), а има сериозен дефицит на инженерни кадри през последните години. Освен добре разработената система за оповестяване на обяви за работа от наши партньори в интернет и фейсбук, ежедневно постъпват запитвания и молби от фирми за съдействие при намиране на подходящи кандидати за конкретни позиции с по-специфични изисквания към кандидатите. Същото се отнася и за стажанските програми на предприятията от широкия спектър от браншове, за които ХТМУ подготвя кадри.

Имате ли обратна връзка от качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Да. Студентите споделят впечатленията си от стажантските си програми и от някои са доволни, към други имат повече изисквания. Макар и рядко, при негативните отзиви най-често се посочва липсата на конкретни задачи по специалността им за сметка на изпълнение на рутинни канцеларски операции.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Трудно е да се прецени, най-вече поради липсата на точен критерий какво означава дадено лице да "впечатли" друго. Като се има предвид, че практически всички завършващи възпитаници на ХТМУ, при наличие на желание от тяхна страна, могат да намерят работа по специалността си, очевидно има и по-изявени кандидати, които заемат дадена позиция не по необходимост, а с доза ентусиазъм от двете страни.

Как реагират студентите ви на честите смени на режима от офлайн на онлайн обучение?

Студентите са млади хора с гъвкаво мислене и лесно възприемат промените. През последните месеци на обучение лекциите са предимно онлайн, но упражненията бяха присъствени през по-голямата част от периода. Ето защо може да се твърди, че причинените битови неудобства и негативното психическо влияние на пандемията от коронавируса върху студентите ни е сведено до минимум.

По-различно ли е нивото и желанието за развитие на студентите ви в сравнение с предишните години?

Студентите се променят и това е нормално. Тази година имаме голям брой студенти на вход и те са силно мотивирани и амбициозни. Може даже да се твърди, че в някои отношения нетипичната ситуация им действа мобилизиращо, например при самостоятелно разработваните задачи.

Разкажете ни интересни примери за успели ваши студенти, които в момента са на ключови позиции в големи компании.

Възпитаници от ХТМУ работят практически във всички области на икономиката - промишлени предприятия, проектантски, търговски и инженерингови фирми, държавни, обществени и банкови институции, консултантски бюра и т. н. От няколко години е създаден клуб "Алумни" на ХТМУ, чиито председател е инж. Румен Цонев - главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000". Някои негови членове са носители на Почетения знак на ХТМУ. Като примери могат да бъдат посоченид-р инж. Никола Рангелов - управител на "Рефран" ЕООД и член на УС на БАМИ, който е и дългогодишен дарителна ХТМУ, а също и кредитният консултант инж. Тихомир Тошев -член на Съвета на настоятелите на ХТМУ. Небезизвестен наш възпитаник е и банкерът Левон Хампарцумян.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалният кандидат в компаниите, в които ще проведат стажа си?

Много претенциозно е да се даде такава еднозначна препоръка. Все пак - инвестицията в целенасоченото придобиване на знания и практически умения рано или късно се изплаща.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия университет?

Надяваме се че, повече мотивирани, знаещи и можещи млади хора ще търсят инженерната професия. Едва ли ще прозвучи много оригинално, но е напълно вярно, че пандемията ускори и затвърди тенденциите към налагане на електронните форми на обучение. Това се отнася най-вече за създаването на трайни навици, натрупването на опит и самочувствие, както и преодоляването на предубежденията в двете страни на образователния процес.