През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж. 

Днес представяме доц. д-р Росен Кирилов от Университета за национално и световно стопанство.

Вижте кой е той?

Доц. д-р Росен Кирилов е главен секретар по практическо обучение и връзки с бизнеса и директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на Университета за национално и световно стопанство.

Представете дейността си и нейните основни приоритети?

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) е най-старият кариерен център сред създадените такива структури във висши училища на Република България и е единственият по рода си междууниверситетски. По този начин тази университетска структура подпомага кариерното развитие, както на студентите от УНСС, така и от партньорски висши училища. МЦРК е много силно организационно, технологично и комуникационно развит. Всички услуги, които се предлагат за студентите, работодателите и всички други заинтересовани страни са безплатни. Кариерният консултантът на МЦРК е сертифициран, което е допълнителна гаранция за високото качество на осъществяваните услуги.

Успяхте ли да се адаптирате във времената на пандемия?

УНСС от години инвестира в електронизацията и дигиталната трансформация, както на обучението на студентите, така и на всички административни процеси и услуги. При създалата се пандемична ситуация УНСС, и в частност МЦРК, имаха голяма предварителна подготовка за бързо преминаване към обучение и работа в дигитална среда. По-специално МЦРК от няколко години развива успешно своите дигитални канали и разчита в голяма степен именно на тях за разпространение на информация сред студентската общност. Ние имаме изключително добре развита Facebook страница, в която ежедневно се публикуват обяви и информация - iccd.unwe. МЦРК е изградил и цялостна уеб базирана система, в която всички работодатели свободно и безплатно публикуват своите предложения за стаж, работа, стипендии и конкурси, а студентите с един клик могат да кандидатстват и се възползват от тези възможности. Активното използване на тези комуникационни канали и до преди пандемията, а особено след началото на 2020 г. ни дава увереност, че това е правилната посока. Тези комуникационни и технологични усилия се правят, защото сме сигурни, че всички студенти могат да открият истински кариерен приятел в лицето на университета.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

За времето на своето съществуване МЦРК е удостоен с множество награди, които са атестат за добра работа. В нашата работа ние се стремим да постигаме резултати в три основни направления:

  • Първото направление е представянето на информация за пазара на труда и обучението на студентите във връзка с последните тенденции, изискванията на работодателите. Основните форми са свързани с непрекъснатото провеждане на различни онлайн консултации, уебинари и обучения, като това се прави с цел нашите студенти да са подготвени за старта на кариерата си и да са запознати със стандартите на работа;
  • Второто направление е развитието на практическото обучение. Студентите имат условия и възможност да преминат през един, два или повече стажа по време на обучението си. Нашето разбиране е, че практическото обучение трябва да бъде естествена част от университетското образование, за да могат завършващите студенти да са максимално подготвени за предизвикателствата на пазара на труда и да намерят желаната реализация веднага след завършването си;
  • Третото направление е същинското намиране на работа. УНСС традиционно поддържа много добри контакти с топ работодатели във всички сфери. Ние публикуваме всички техни обяви ежедневно, организираме съвместни инициативи, кариерни форуми и така компаниите и публичните организации знаят, че те са винаги добре дошли в нашия университет.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия Университет?

Изградената връзка между УНСС и бизнеса (възприеман в най-широкия смисъл на това понятие) винаги е била стабилна и активна. Причината е, че бизнесът се нуждае от нашите възпитаници, които имат знания, умения и компетенции. В това отношение и за да се поддържа активна тази връзка Студентския съвет, МЦРК и наши съвместни партньори организират ежегодно два големи кариерни форума. Тяхната цел е работодателите да намерят най-добрите студенти, тези които най-много имат нужда. По този начин студентите могат да имат най-важното - пряк контакт с компаниите. Много малко висши училища организират подобни събития, във формата и мащаба, с които го прави УНСС. В условията на кризата с Covid-19 тези форуми се провеждат онлайн, като резултатите от всеки от тях са няколко стотин интервюта, които се правят директно между работодатели и наши студенти в деня на събитието.

Имате ли обратна връзка от вашите студенти за качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Все още не е честа практика всеки един студент да предоставя обратна връзка за качеството на стажантските програми. Въпреки това, имаме в много голяма част от случаите положителна обратна връзка от проведените стажове и от работодателите, които са приели наши стажанти. А и това може би е най-важното - и двете страни да се чувстват максимално удовлетворени и да виждат смисъл в начинанието.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Тясната връзка между образование и бизнес е причината за много добрата реализация на възпитаниците на УНСС. По наши данни над 97 % от тях се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си.

Как реагират студентите ви на честата смяна на режима от офлайн на онлайн обучение?

От март 2020 г. студентите ни почти през цялото време са в режим на онлайн обучение. През есента на 2020 г. имаше около 6 седмици с присъствено обучение, поради което ние считаме, че честа смяна на режимите не е правена. От проведено миналата година проучване сред 2 800 наши студенти оценката им за онлайн обучението им е 5.53 по седембалната система, което е една много добра оценка и атестат за работата на всички в УНСС.

По-различно ли е нивото и желанието за развитие на студентите ви в сравнение с предишни години?

Студентите от УНСС през годините винаги са били много активни, по отношение на въпросите за своята реализация. Те са неизменно много инициативни и рационални, защото това са въпроси за тяхното бъдеще. Това желание за все по-успешна реализация се засилва през последните години, поради което и ние се стремим постоянно да следим новите тенденции и да сме от полза на студентите.

Разкажете ни интересни примери за успели ваши студенти, които в момента са на ключови позиции в големи компании?

Примерите са много, а срещите с наши успешно реализирани възпитаници постоянни. От уважение към всичките тези хиляди възпитаници на УНСС не мисля, че трябва да посочваме конкретни примери, защото всеки един наш възпитаник е ценен и важен, независимо къде и как се реализира. Публично известно е, че нашите възпитаници заемат ключови управленски и експертни позиции в бизнеса и организациите от публичния сектор. Убедени сме, че завършването на УНСС е атестат за много добра реализация на пазара на труда.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалния кандидат в компаниите, в които ще проведат стаж?

Има няколко неща, които работодателите обикновено очакват да открият в кандидатите за стаж и работа: професионална подготовка, добра работна етика, постоянство, работа в екип, откритост, инициативност, активност и позитивизъм са само част от най-важните качества, които всеки "идеален" кандидат трябва да притежава.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия Университет?

Определено очакванията са за една динамична среда, във всяко едно отношение. Мисля че всички се справяме, за момента, с извънредната ситуация по-добре от първоначално очакваното. Тенденцията е за продължаване и ускоряване на дигитализацията в цялата образователна система.