През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме екипа на "Кариерен център" на Университета за архитектура, строителство и геодезия.

Представете дейността си и нейните основни приоритети?

Кариерният център е създаден през 2007 г. с решение на академичният съвет на УАСГ и от тогава функционира като единствен по рода си на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия гр. София. Кариерният център на УАСГ, цели да подпомага студентите и младите специалисти за преминаване от академична в работна среда. В същото време съдейства на бизнеса да предложи на студентите ни почасова работа по време на следването и постоянна след тяхното дипломиране. Стремим се да създаде връзка между студентите и бизнеса. Стремежът ни е да дадем възможност на студентите ни за реализация в областта, в която те се обучават.

Успяхте ли да се адаптирате във времената на пандемия?

Кариерният център се стреми да се развива непрекъснато. Пандемията забави темповете, но не ни спря.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

През последните години успяхме да стартираме онлайн платформа за връзка между студенти и работодатели. В момента се стремим да я подобрим с цел по-лесна работа както от страна на студентите, така и от страна на работодателите.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия Университет?

Определено, фирмите са активни. Постоянно се търсят инженерни кадри от всички специалности, изучавани при нас. Мога спокойно да кажа, че за някои от специалностите търсенето надхвърля многократно броя на дипломиращите се студенти.

Имате ли обратна връзка от вашите студенти за качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Тук има върху какво още да работим. Получаваме обратна връзка, но не от всички стажанти. Предстои комуникацията ни с тях да се подобри.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Не сме правили точна статистика, но може би процентът е около и над 80%. Той, естествено, зависи от очакванията и на двете страни. Не винаги откриваш това, което си представяш, но така е във всяка една сфера на живота ни.

Как реагират студентите ви на честата смяна на режима от офлайн на онлайн обучение?

Студентите, както всички млади хора, се адаптират много бързо. Е, предпочитат присъствената форма на обучение, тъй като при нас преподаваните дисциплини са строго специфични, борави се със съвременна апаратура, изработват се сложни чертежи. Всичко това е далеч по-лесно осъществимо в присъствена форма, но ние спазваме стриктно заповедите на министъра на здравеопазването, а и запазването на живота и здравето на нашите студенти и преподаватели в момента е приоритет номер едно.

По-различно ли е нивото и желанието за развитие на студентите ви в сравнение с предишни години?

Всяко поколение притежава свое светоусещане, свои морални ценности, свое отношение към заобикалящия ни свят и в частност към процеса на обучение. Разлика между поколенията, разбира се, съществува, но не бива да ги квалифицираме. Те са различни, но неизменно притежават амбицията да получат добро образование и да успеят в професията си. Разликата е само в начина на изразяване.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалният кандидат в компаниите, в които ще проведат стаж?

Да бъдат честни и искрени, да бъдат себе си! Тогава коректният работодател ще успее да намери най-подходящата позиция на студента и ще се реализира ползотворно сътрудничество.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия Университет?

Бих споделил какво ми се иска, а дано и да стане. Вярвам, че практическото насочено обучение е по-успешно. За практическата насоченост не трябва да се разчита само на стажове, но и на развитие на университетските лаборатории. За съжаление, лабораторното оборудване е доста скъпо и малко университети успяват да поддържат високо ниво на лабораториите си с пари от собственият си бюджет. В тази връзка ми се иска в близко бъдеще лабораториите на университетите да се развиват и да са на едно от най-високите нива на оборудване.