През последната седмица в редовната ни анкета за предизвикателствата на работното място, се обърнахме към вас с въпроса:

Кои са най-важните качества, които трябва да притежава идеалният кандидат на старта на кариерата си?

  • 19% смятат, че най-важно е да не спира да се образова и квалифицира
  • 17% отбелязват за най-важно да може да взима решения и да носи отговорност
  • 17% казват, че трябва да е комуникативен, последователен и организиран
  • 10% споделят, че най-важен е изборът на професия и поле за изява
  • 10% отбелязват, че трябва да умее да си поставя задачи и да ги изпълнява докрай
  • 9% смятат, че трябва да е гъвкав и адаптивен
  • 7% отговарят, че кандидатът трябва да бъде екипен играч и емоционално интелигентен
  • 4% казват, че трябва да е талантлив, иновативен и смел в действията си
  • 3% споделят, че най-важното е да има ясни изисквания пред бъдещия си работодател
  • 2% смятат, че е нужно да знае повече от един език

Вероятно, много от вас биха заявили, че идеалният кандидат е добре да притежава комплекс от тези качества. И биха били прави, но е важно те да бъдат реализирани правилно и навреме. Бих добавил, че също така е необходим добър баланс между образование и забавления и да не залита в нито едната посока.

Участвайте редовно в седмичните анкети за професионалното ни развитие и случващото се на работното ни място.