През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме Ирена Павлова - директор на "Център за кариерно развитие и обучителни ресурси" при Нов български университет, сертифициран кариерен консултант по програмата на GCDF.

Представете дейността си и нейните основни приоритети?

Основните цели и дейности на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси при Нов български е изразена в няколко насоки:

Извършване на медиаторска дейност между студентите и бившите възпитаници с работодателските организации и бакалавърските, и магистърските програми на университета.

Подпомагане на професионалната реализация възпитаниците на университета.

Укрепване на връзките между завършилите, студентите и университетската общност.

Повишаване на компетентността на уменията на преподаване на преподавателите и заедно с това качеството и ефективността на обучението на студентите.

Успяхте ли да се адаптирате във времената на пандемия?

Най-големият фокус при настъпилата пандемия бе възможността Нов български университет да продължи безпроблемния обмен на знание. В кратки срокове пренастроихме учебния процес към онлайн обучение. Стартирахме Преподавателски форум, свързан с обучения, водещи до повишаване техническите и методически умения на преподаване. Изключително бързи и гъвкави бяха реакциите в дейности на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси. Реорганизирахме плануваното кариерно изложение Форум "Кариери и студенти" 2020 от присъствен във виртуален дни след обявяване на пандемията. И така Нов български университет беше първото ВУ, което проведе кариерното си изложение онлайн, на което взеха участие 30 работодателски организации.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

Водеща посока в дейността на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси е осъществяване на трайни връзки на бизнеса с образованието. Връзката между бизнеса и образователната институция е в основата на развитието на знания и умения у студентите. Центърът провежда редица срещи и събития с участието на водещи компании, които предлагат стажантски програми и свободни работни позиции за младите ни завършващи студенти. Кариерният ни форум е силно разпознаваем от страна на студентите и представителите на бизнеса. През 2021 г., се състоя за втори път онлайн при голям интерес на работодатели и студенти. Беше поставена основата на Дарителски фонд "От алумни за студенти на Нов български университет". В бъдеще целта ще бъде финансово подпомагане чрез стипендии на студенти в неравностойно положение, които да продължат своето образование. Използването на инструменти в областта на кариерното ориентиране имат все по-голямо значение за младите хора, интересуващи се от бакалавърските и магистърските ни програми. Бъдещите кандидатстуденти имат възможността да използват тест за избор на програма, позициониран на сайта на Нов български университет.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти във вашия Университет?

Бизнесът е активна страна в търсенето на стажанти. Ежедневно получаваме обаждания или мейл кореспонденции с предложения за стажове към студентите на Нов български университет. Сред най-търсените остават позициите, свързани с ИТ индустрията и аутсорсинг компаниите. Дори мога да кажа, че в някои научни области е прекалено активен дори агресивен - досещате се, че това са компютърните специалности.

Имате ли обратна връзка от вашите студенти за качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Големите компании имат добре разработени, действащи стажантски програми. Сред мотивите за провеждането на стажантски програми е използването им като възможност за ранна среща с талантливи студенти. Студентите, пък използват възможността да се включат в реалните практики и стажове като в последствие се присъединят към екипите на работодателите.

Как реагират студентите ви на честата смяна на режима от офлайн на онлайн обучение?

Как реагират студентите?! Приемат го и се адаптират. За всички, не само за студентите, но и за преподавателите и за администрацията това е стресово състояние, но фактът, че се справяме показва, че сме силно мотивирани да правим това, за което сме се договорили - да обменяме знания и да формираме подготвени за реалния живот млади хора.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Трудно мога да отговоря на този въпрос. Не разполагам с такава обратна информация. Понякога представител на бизнеса, свързвайки се с центъра ни споделя, че търсят студенти специално от Нов български университет примерно от програма "Психология", и/ или "Маркетинг" и/или "Графичен дизайн" и др., защото са останали много доволни от вече стажувалите и те са наети да работят за тях.

По-различно ли е нивото и желанието за развитие на студентите ви в сравнение с предишни години?

Сред студентите винаги е имало млади хора, които са проявявали мотивираност в желанието си за образование и кариерно развитие. Младите хора са различни... Те имат различни интереси, но имат и мечти. Наша отговорност е да създаваме подходяща среда и условия на младите хора, които да преследват и сбъдват мечтите си!

Разкажете ни интересни примери за успели ваши студенти, които в момента са на ключови позиции в големи компании?

Девизът на Нов български университет "Ne varietatem timeamus" е създаден от основателя на университета проф. Богдан Богданов и в превод от латински означава "Да не се боим от разнообразието". В този ред на мисли Нов български университет предлага широка гама от интердисциплинарни програми, в които се обучават хиляди студенти. Голяма част от тях намират успешна реализация в различни сфери на бизнеса, предприемачеството, образованието и културата. Във всеки един сектор имаме успешно реализирани възпитаници, които заемат ключови позиции. Още в процеса на обучението си получават редица отличия и престижни международни награди при участието си в конкурси, състезания и др. активности.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалният кандидат в компаниите, в които ще проведат стаж?

Моят съвет към младите хора е да проявяват хъс и отдаденост към работните си шансове - стаж или практика. Работодателите очакват да се срещнат с кандидати, които са в състояние да дадат от себе си над лимита, който се очаква от тях. "Идеалният кандидат" е този кандидат, който e:

- любопитен, отговорен, ангажиран, позитивен и най-вече адаптивен;

- предлага иновативни подходи към решението на ежедневните предизвикателства в работния процес;

- осъзнава, че е необходимо да учи и да се развива непрекъснато през целия си живот.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия Университет?

Бързото навлизане на дигитализацията е водещ приоритет в развитието на образованието като цяло. В условията на пандемията Нов български университет продължи с лекота дигиталната трансформация на образованието. Това със сигурност ще ни доведе до нов тип качествено образование, което ще бъде в полза за развитието на младите хора и обществото.