Очаква се Народното събрание да разгледа и приеме промени в Закона за медиацията, според които ще се въведе в масов порядък извънсъдебното решаване на споровете при висящи съдебни спорове. На задължителна съдебна медиация ще подрежат спорове по 19 вида казуси. Сред тях попадат семейните спорове свързани с деца и делби, спорове свързани с етажна собственост, но и търговски спорове свързани с парични вземания. Според предвидените законови промени, към районните и окръжните съдилища ще бъдат създадени центрове по медиация и при отказ на страните в спора да отидат на такава процедура, ще следват санкции.

Медиаторът може да помогне на страните, физически и юридически лица в съдебен спор, да стигнат до споразумение без да е необходимо да се преминава през съдебно решение. До сега около 30 на сто от споровете, които са влезли в процедура по медиация, са приключили с извънсъдебни споразумения. Медиацията освен време, пести и пари на страните в спора, обясни адвокат Надя Банчева, специалист по търговска и семейна медиация.

  • При кои спорове медиацията дава най-добър резултат?
  • Колко струва и коя от страните плаща услугата на медиатора?
  • Кой препраща спорещите страни към медиатор?
  • Как се избира медиатор?
  • Кой може да бъде медиатор?

Отговорите на адв. Надя Банчева гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Адвокат Надя Банчева е специалист по търговска и семейна медиация. Завършила е юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Адвокат e в областта на гражданското право от 2002 г. В периода 2019-2021 г. е председател на Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен и Софийския градски съд. Обучител по медиация и член на работната група по медиация при Министерство на правосъдието, а през 2017-а година е наградена с приз "Медиатор на годината" от Националните награди за правосъдие. Основател и председател на сдружение "Алтернатива за решаване на спорове" с център по медиация.