Когато искате кредит за инвестиция, която според изискванията на банката не е достатъчно природосъобразна или етична от социална гледна точка, тя може и да ви откаже пари. Ако повечето банки започнат да прилагат такива мерки, бизнесът ще бъде задължен да ги изпълнява, казва Константин Киров, ръководител отдел "Опазване на околната среда и зелени проекти" в ПроКредит Банк.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници са ключови за ПроКредит Банк, казва Киров. Той дава за пример с изградените по директива на ЕС в Гърция и други страни от съюза енергийни общества, които инвестират във фотоволтаици и вятърни паркове. Така произведената енергия служи за покриване на нуждите на въпросното обществото, което е обединение на произволен брой физически или юридически лица, а излишната енергия се продава. Очаква се скоро това да започне да се случва и в България.

Ето защо ПроКредит Банк активно стимулира зелените инвестиции и у нас, и в Гърция. В съседната държава банката вече е подкрепила две подобни инвестиции, като само в единия зелен проект участват над 200 домакинства. Те общо са инвестирали в изграждането на 100 мегаватова фотоволтаична мощност. Любопитното в случая е, че домакинствата се намират в регион, който преди това е бил зависим от въгледобива за производство на електроенергия. Днес, когато централите на въглища там вече са закрити от държавата, хората получават гарантирана доходност от инвестицията си в зелена технология, уверява Константин Киров.

Природата е инвестиция, която си заслужава, казват от ПроКредит Банк. Ето защо банката предлага на физически и юридически лица в България специализирани кредити за изграждане на фотоволтаични централи и купуване на електромобили.

  • Кога се изплаща инвестицията във фотоволтаична инсталация?
  • Кой може да кандидатства за специализиран кредит?
  • При какви условия се отпуска кредита?
  • С какво се гарантира кредита?

Отговорите на Константин Киров гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Константин Киров има бакалавърска и магистърска степен по икономика и бизнес развитие. След завършване на висшето си образование през 2014 г. започва работа в ПроКредит Банк като експерт "Връзки с клиенти - Средни предприятия". През 2018 г. оглавява отдел "Опазване на околната среда и зелени проекти".