Ваучерите за храна са допълнение към заплатата, което работодателят дава, без да намалява месечния доход на служителите. Това е социална придобивка, която към днешна дата е на стойност 200 лв и се ползва от над 500 хиляди работещи всеки месец. С решение на държавата сумата е освободена от данъци и осигуровки, както за работодателя, така и за служителите. Една от целите е чрез ваучерите за храна да се прекратят лошите практики за плащане на ръка. За работодателите пък, това е облекчена възможност за допълнителна мотивация, задържане и привличане на нови служители. За да може да се възползва от тази възможност, работодателят не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, уточнява Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Ваучерите за храна носят позитиви и на търговците, които ги приемат в своите обекти, като лесно постигат ефект на лоялност от страна на приносителите. За малките търговци пък това е гарантиран допълнителен приток на клиенти. Обущарова дава пример с предприятие, в което работниците получават ваучери за храна и засиления интерес на търговците в района да приемат разплащане с тях. Единственото условие към търговците, за да могат да се включат в системата на ваучерите за храна, е да са регистрирани по ДДС.

Ваучерите за храна не са български феномен. От доста години тази система работи в много европейски държави. За първи път обаче ваучери за храна са били въведени от Франция и Великобритания. За разлика от България, в другите държави ваучерите вече са дигитални и с тях може да се плаща не само храна а повече от 10 вида услуги, обясни главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

  • Има ли ограничение в ползването на ваучерите за храна?
  • Възможно ли е с тези ваучери да се плащат и битови сметки?
  • При покачване на минималната заплата, ще се увеличи ли и стойността на ваучерите за храна?

Отговорите на Таня Обущарова гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Таня Обущарова е завършила журналистика в Американския университет в България, комуникации в Университета на Амстердам и право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски". Главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери захрана в България и директор "Връзки с обществеността и правни въпроси" на Идънред България, оператор на ваучери за храна. Преди това е била мениджър корпоративни връзки и комуникации на различни компании в банковия и небанковия сектор, консултант по връзки с обществеността и журналист.