Пенсионното осигуряване отдавна вече не е приоритет само на държавата. Процеса на застаряване на населението и увеличаването на дела на възрастните хора, което се случва в целия свят, поставят всички държавни пенсионни системи пред сериозно изпитание и те вече не могат да покриват разходите на хората в пенсионна възраст, казва Владислав Русев, главен изпълнителен директор на пенсионно осигурително дружество "Алианц България". Поради това от много години съществуват и допълнителните форми на пенсионно осигуряване, което прави хората независими от ситуацията на пазара на труда и държавната политика в момент, в който те вече са пенсионери.

Най-добрата и най-работещата форма за спестяване е Допълнителното задължително пенсионно осигуряване. То се избира още с първата работа на всеки човек, което вече може да се случи още на 16 или 17 години, при сключването на граждански договор. Който в тримесечен срок от започването на работа не избере пенсионно дружество, НАП го разпределя служебно, на случаен принцип, между едно от деветте лицензирани дружества. Владислав Русев съветва хората от рано да бъдат предвидливи и освен Държавното обществено осигуряване и Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, да направят и Доброволно осигуряване за пенсия.

  • Какво е Универсален пенсионен фонд и защо той е задължителен за родените след 31 декември 1959 г?
  • Какво е Професионален пенсионен фонд и за кои лица е задължителен ли е той?
  • Какво е Доброволен пенсионен фонд?
  • Има ли риск за парите в пенсионните фондове?
  • Каква е доходността на парите, които се управляват в тях?

Какво отговори Владислав Русев, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка

Владислав Русев е завършил УНСС в София, специалност "Застраховане и социално осигуряване". Започва работа в областта на допълнителното пенсионно осигуряване през 1995 г., в един от първите доброволни пенсионни фондове у нас ДПФ "България" (чийто правоприемник е ПОД "Алианц България" АД). През изминалите 26 години заема различни позиции в компанията: специалист, мениджър "Продажби", заместник изпълнителен директор, прокурист, член на Управителния съвет. През ноември 2017 г. е избран за Главен изпълнителен директор на Дружеството.

Участва активно в изграждането и развитието на допълнителното пенсионно осигуряване в България като участник в кръгли маси, работни групи за изработване на законовата рамка и др. От 2017 г. е член и на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. През последните години е част от работната група към МТСП, изготвила законопроекта за изменение на КСО, с която беше регламентиран реда за отпускане и изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове.