Специалната премия "МАПЕИ", която компанията представя в проекта "Идеалният кандидат" на DIR.BG, е профилирана програма, чрез която се стреми да подкрепи бъдещите млади инженери и архитекти в тяхното професионално обучение и развитие, като им даде възможност да опознаят отблизо света на "МАПЕИ", каза Косара Иванова, мениджър "Човешки ресурси".

"МАПЕИ България" е част от италианската международна група Mapei S.p.A., производител на строителна химия с над 80 годишна история. Компанията ще награди най-добре представилите се кандидати с премия равна на тяхната годишна такса в български университет. В рамките на тази програма, одобрените кандидати по нея ще имат възможността да направят едномесечен стаж в отдел "Продуктово управление" - София, но също така ще бъдат и гости в Милано, където ще посетят изследователските центрове на "МАПЕИ". Условията за кандидатстване, вижте в сайта на проекта "Идеалният кандидат".

  • Какъв е срокът за кандидатстване по премия "МАПЕИ"?
  • Кога ще бъдат обявени имената на избраните кандидати?
  • Къде и как ще бъде обявено решението?
  • Какви могат да са причините стажант в "МАПЕИ" да не получи предложение за работа?

Какво отговори Косара Иванова, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка

Косара Иванова e мениджър "Човешки ресурси" в "МАПЕИ България" от 2019г. Преди това е заемала различни ръководни позиции в областта на човешките ресурси в международни компании в сферата на аутсорсинга, бързооборотните стоки, както и в производствени сектор. Завършила е УНСС с магистърски степени по "Управление на човешките ресурси" , както и "Международен туризъм".