Достигнали сме до момент, в който заради слабо инвестиране в добив на енергийни суровини и бързо нарастване на потреблението, цените започват да растат. Това, което днес виждаме като цени на енергоносителите, не е таванът. Те ще растат още през следващите месеци, казва Боян Рашев, експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда.

Ключова роля за цената на природния газ, който се потребява в Европа, има Русия. Освен ЕС, "Газпром" има още един голям потребител и това е Китай. И тъй като има огромен недостиг на втечнен газ както на Запад, така и на Изток, Русия не е в състояние да задоволи търсенето и в двете посоки. Към това трябва да се добави и ролята на газопроводът "Северен поток 2", който предизвика геополитическо напрежение. Съчетанието на тези два фактора, дава отговор на въпроса, защо цените на природния газ са толкова високи в Европа и защо ще продължават да растат, казва Рашев.

Боян Рашев обръща внимание на още един важен въпрос при формирането на цените на енергията. И това е добивът на метали като мед, литий, никел и алуминий. Тези метали осигуряват преминаването към зелена икономика при отказа от употреба на фосилни горива към други източници на енергия. Става дума за производство на милиарди батерии, които да съхраняват енергията придобита чрез слънце, вятър и вода. Според експертът, ако искаме да се случи зеления преход през следващите 30 години, трябва да се добие толкова много никел за инфраструктура и батерии, колкото обаче геоложки не съществува на планетата. В момента, тези които добиват нефт, газ, въглища и метали, са машини за печатане на пари, заключава експертът в управлението на енергията, ресурсите и околната среда.

  • Кой може да се възползва от динамиката на пазарите на енергийни ресурси?
  • Какво ще се случи, ако всички инвестират в енергийни и суровинни компании?
  • Защо мислите, че стремежът кам въглеродна неутралност е икономическо самоубийство?

Имате ли представа с колко процента е намалено производството на въглеродни емисии по време на локдауните в Европа през последните две Ковид години?

Отговорите на Боян Рашев гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Боян Рашев е водещ експерт в управлението на енергията, ресурсите и околната среда. Той е създател и управляващ партньор в denkstatt, най-опитната консултантска компания в България по въпросите на ESG, декарбонизация, доклади и оценки на въздействието и кръговата икономика.