Пандемията COVID - 19 катализира определени процеси на пазара на труда, заради които една немалка група от хора не успяват да се приспособят и не могат да се квалифицират толкова бързо. Тези хора не могат да отговорят на изискванията за новите професии свързани с дигитализацията, което води до загуба на мотивация за работа и риск те да останат трайно извън пазара на труда. Това създава проблем в социалната система, казва икономистът и финансист Румен Гълъбинов. Социалната система се задъхва и от това, че някои от нейните бенефициенти не са мотивирани да си търсят работа.

Макар и все още идея от бъдещето, според Гълъбинов едно от възможните решения на този проблем е европейската инициатива за въвеждане на безусловен базов доход. Вече в няколко западноевропейски държави е тестван този модел за плащане на фиксирана месечна сума за определена група хора. Това е опростен параметричен модел както за администриране, така и за анализиране след това.

Очакванията са безусловния месечен доход да стимулира хората да се преквалифицират, като им позволява през цялото това време да останат част от общото потребление. Идеята за безусловен месечен доход се подкрепя от високотехнологичния бизнес, заради навлизането на роботизацията и изкуствения интелект, които ще подменят хората като физически работни места. Това създава опасност големи групи хора да останат трайно без работа и доходи. В такъв момент наличието на безусловен месечен доход ще позволи на тези хора да продължат да потребяват, както всички други членове на обществото. Той би защитил и обществения интерес да няма голямо социално разслоение.

  • Може ли вече и у нас да се говори за безусловен базов доход?
  • Време ли е за повишение на доходите?
  • Колко процента инфлация прогнозирате в края на годината у нас?

Визитка:

Румен Гълъбинов е икономист и финансист, завършил "Икономика" в УНСС, София. Придобива следдипломна квалификация по Банков рисков мениджмънт от университета "Джорджтаун", Вашингтон, както и по застрахователен и рисков мениджмънт от университета "Сейнт Джон", Ню Йорк и университета "Ексетър", Англия. През 2002 година Гълъбинов става първият председател на Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 година - заместник-председател на новоучредената Комисия по финансов надзор.