270 млн. евро са били инвестирани в бизнес имоти у нас през 2019 г., показват данни на консултантската компания Colliers International, само през второто полугодие на миналата година инвестиционният обем е достигнал 103 млн. евро, съобщава Инвестор.

Сделките с парцели за строеж за привлекли най-голям дял от инвестициите през 2019 г. с 37%, следвани от офис площите с 29 на сто и хотелите с 15 на сто. 11% от инвестициите в бизнес имоти у нас през миналата година са били съсредоточени в търговски площи, показват данните на компанията.

66% от инвеститорите са били местни купувачи. За цялата 2019 г. делът на продажбите на активи, които са доходоносни в момента на покупка, достига 54%. Останалите активи са били предимно парцели или сгради, които предстои да се доизградят, да се смени предназначението им или тепърва да се запълнят с ползватели.

Нивата на доходността в трите основни сегмента на пазара на бизнес имоти са останали стабилни през миналата година - 8% при офисите, 7,25% при търговските площи и 9,50% при индустриалните имоти, сочат данните на Colliers.

Офис площи - ръст на предлагането

Общият обем на офис площите клас А, В и С в София е достигнал близо 2,3 млн. кв. м, а предлагането е нараснало с 4% през второто полугодие на миналата година. Това е довело до лек превес на обемите от офис площи клас А спрямо тези от клас В. През 2019 г. са сключени сделки за 175 680 кв. м, като обемът е сходен с 2018 г. Двигатели на търсенето през разглеждания период са били IT и аутсорсинг секторът с дял от 55% от сключените сделки. Следват професионалните услуги с 21 на сто, търговията с 8 на сто, банките и финансовите услуги със 7%.

Обемът на нетно усвоените площи през миналата година е достигнал 135 400 кв. м, а средните нива на свободните площи на пазара регистрират незначителен ръст до 11 на сто. Средните офертни наеми са запазили нивата си от 13,5 евро на кв. м за клас А и 10 евро на кв. м за клас В. На етап активно строителство са 396 хил. кв. м и се очаква да бъдат завършени между 2020 и 2022 г.

Трите най-динамично развиващи се офис зони продължават да са районите около 7-11 км на бул. "Цариградско шосе", Бизнес Парк София и кв. "Хладилника". Съвкупният им дял от целия пазар на офис площи в столицата нараства и достига 35%, като той се е удвоил спрямо 2017 г.

Colliers очаква търсенето на качествени модерни офис площи в установени бизнес локации да остане стабилно и през тази година, а заради активното строителство тенденцията за усвояване на площите на етап "в строеж" ще се запази. Компанията прогнозира че тя ще доведе и до формирането на нови бизнес локации.

През 2020 г. на пазара ще излязат 132 хил. кв. м офис площи клас А и В, като 23% от тях ще бъдат съсредоточени в зоната на Sofia Tech Park. Colliers очаква нови за България компании да разгледат възможностите за стартиране на операции в столицата, както и в други големи градове като Пловдив, Бургас и Варна. "Високата конкурентност между работодателите на пазара на труда и стремежът към поддържане на висока ефективност на служителите мотивира компаниите да обръщат все по-голямо внимание на офис пространствата и работните условия в тях. Това оказва пряко влияние върху характеристиките на търсене на нов офис, към които в допълнение на стандартните като добра локация, транспортна обезпеченост и допълнителни услуги, се добавят все повече изисквания, свързани с общите части и заобикалящата среда", отбелязва Colliers.

Търговски площи - поглед към по-малки градове

В края на 2019 г. общото предлагане на модерни търговски площи е достигнало 796 хил. кв. м и бележи ръст от 3 на сто. Причината е откриването на търговския център Delta Planet във Варна през миналата пролет. В резултат на това индикаторът "наситеност към търговски площи на 1000 души население" за морската столица е регистрирал ръст от 247 кв. м на 366 кв. м, а за България като цяло е нараснал до 114 кв. м.

През миналата година е продължило развитието и модернизирането на съществуващите търговски паркове в страната. Нови проекти са започнали в градове с под 80 хил. души население като Шумен и Благоевград. Главните търговски улици в четирите най-големи града в страната регистрират стабилна заетост на годишна база, а търговецът с най-голям брой откривания на търговски обекти през втората половина на 2019 г. е Pepco с 23 магазина.

Сред някои от новите марки, които са навлезли на българския пазар през второто полугодие, са Miniso, Nespresso, Madame Coco, Tezenis, Avva, Bottega del Sarto, Brums, Spa Ceylon и Lapin House.