Повече от два часа депутатите от парламентарните комисии по здравеопазване, бюджет и по труда и социалната политика изслушваха министрите в служебния кабинет Стойчо Кацаров, Асен Василев и Гълъб Донев за промените в Закона за държавния бюджет за тази година.

Това не е актуализация на целия държавен бюджет, не пипаме например бюджетите на ведомствата, а става дума за целеви средства, необходими да се посрещнат кризите, които се очертават до края на годината, заяви министърът на финансите Асен Василев.

Средствата са ясно разписани с много ясно описание за какво ще бъдат използвани и те биха позволили нормалното функциониране на държавата до края на годината, обясни Василев.

Министърът отбеляза, че предвид задаващата се нова вълна на ковид кризата, е необходимо да се обезпечат здравните мерки, социалните мерки, мерките за бизнеса до края на годината, както и мерки във връзка със случващото се в Афганистан.

Василев обясни, че в текущия бюджет общо за мерки, свързани с коронавируса, за социални мерки и за избори са заложени един милиард 196 милиона лева, а са изхарчени към момента 2 милиарда 390 милиона, тоест с милиард и 94 милиона над заложеното. Тези пари са изхарчени за пенсионерите, за допълнителна подкрепа за бизнеса и за средства, необходими за МЗ, отделно около 20 милиона повече са изхарчени за избори. Възможностите за преструктуриране на разходи в бюджета, за орязване на капиталови разходи, са силно ограничени, уточни министърът. Но и отбеляза, че има значително по-добра събираемост на приходите в бюджета. 

Ключови параметри в актуализацията на държавния бюджет

  • общо 575 млн. лева са предвидени за допълнителни социални разходи;
  • 430 млн. лева са заложените разходи за подкрепа на бизнеса в случай на затваряне заради нова вълна от пандемията. 30 млн. лева са авиопревозвачите, 400 млн. са за мерки, които се договарят с работодателите и синдикатите. Главно помощта е съсредоточена в мярката 60 на 40, която в летните месеца подкрепата се движи от 40 млн. до 60 млн. на месец, а в месеците на висока заболеваемост и затворени бизнеси - около 100 млн. лв. на месец. Тези 400 млн. са заложени за четири месеца;
  • 335 млн. лева са предвидените допълнителни разходи за здравеопазване. В тези разходи са включени и средствата за допълнителни ваксини - плащане по договор, подписан миналата година;
  • 133 милиона лева са разчетени при избори 2 в 1, ако изборите са в различни дни ще са необходими допълнителни 50 милиона лева;
  • 100 милиона лева са заложени за поддържане на пътищата в зимната обстановка.

Парите, които искаме да изхарчим, са налични, изтъкна Асен Василев.

Реалистичният срок за актуализация на бюджета е до три седмици, заяви по-рано в четвъртък пред БНР председателят на комисията Любомир Каримански ("Има такъв народ").

Ще се осъвременят ли пенсиите, ще стигнат ли парите за подкрепа на заетостта

С предложените изменения в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) увеличение на пенсиите ще получат всичките два милиона и осемдесет хиляди пенсионери, заяви служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Средното увеличение на пенсиите ще е 64 лв. или 12,5 на сто. Тоест реално повече от 50-те лева, които им се отпускат сега, отбеляза Донев. 

За актуализацията на пенсиите до края на годината ще са необходими 399 млн. лв. или 133 млн.лв. месечно. Като основните показатели и параметри, по които е направено увеличението, е повишаване на тежестта на една година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35. Според министъра по този начин се гарантира и повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите доходите от труд.

Предлага се с по-висока тежест на осигурителния стаж да бъдат преизчислени и всички отпуснати преди 1 октомври пенсии.

Министър Донев уточни, че се повишават минималният и максималният размер на пенсиите. Така минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж се предлага да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. В резултат на предложената промяна, със същия процент ще се повишат и останалите пенсии за трудова дейност, които се определят с процент от пенсиите за осигурителен стаж и възраст - пенсиите за инвалидност и общо заболяване, пенсиите за инвалидност при трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии. Максималният размер на пенсиите също се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Повишават се и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност.

Предвидени средства за повишаване на минималната пенсия за старост от 148.71 лв. на 170 лв. месечно. Оттам ще се повишат и пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и нормативните добавки, които се определят като процент от пенсията за старост. Това са добавките за чужда помощ, пенсиите за ветераните от войните.

По отношение на социалните мерки министър Донев посочи, че 72 млн. лв. са допълнителните средства по Закона за личната помощ, което не е предвидено в Закона за държавния бюджет, тъй като се увеличават ползвателите на тази услуга. По думите на министъра, са необходими още 85.6 млн. лева за целеви средства за помощ за отопление, като през настоящия есенно-зимен сезон подалите заявление за целева помощ за отопление са 333 000. 30 млн. лв. са предвидени за подкрепа на родители с деца до 14-годишна възраст.

Министър Донев поясни, че по мярката 60/40 средствата, които са предвидени до края на годината, са 400 млн. лв. До момента за тази мярка са похарчени 1,458 млрд. лв. По тази мярка се предлага допълнителен ресурс от 300 млн. лв. Донев обясни, че той може да бъде изразходван без съответната нотификация пред ЕК. По тази мярка за юни и юли се подкрепят 80 хиляди нови работни места, което представлявало един добър показател за функционирането й, смята Донев. Останалите 100 млн. лв. се предвиждат за мярката 70 на 0, заяви още Гълъб Донев (мярката за всички затворени бизнеси неотдавна Донев  лансира като 75 на 0, а министърът на туризма Стела Балтова като 80 на 0).

Колко средства трябват още за лечение и лекарства

Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров каза, че общата сума, с която МЗ иска да се увеличи разходната част на държавния бюджет е 334 млн. лв. (335 млн, по-горе, споменати от Василев).

134 млн. за увеличение на бюджета на НЗОК и 200 млн. за увеличение на бюджета на Министерство на здравеопазването, като една немалка част от тях са също трансфери към НЗОК, отбеляза Кацаров.

На въпрос за средствата за ковид мерките Кацаров обясни, че в актуализацията са заложени средства за медиците на първа линия, като е предвидена епидемична вълна до края на година, но не се изключва при прекомерен брой заболели да се наложат и допълнителни средства за доплащане.

До 31 юли тази година разходите за противодействие на ковид, които са администрирани от Министерство на здравеопазването, са в размер на 442 млн. лв. Обосновката за исканите допълнително пари е направена на базата на изработения от нас и приет от правителството план за противодействие на следващи пандемични вълни, обясни министърът. Той подчерта, че при извънредни обстоятелства предвидените средства могат да се окажат недостатъчни в даден момент.

12.5 млн. лв. са предвидени за резерв на лекарствени продукти, за които може да се появи дефицит поради масова употреба, каза още Кацаров. Той отбеляза, че са задействани процедури за натрупване на резерв на други медикаменти. Опитът от предишните пандемични вълни показа, че в един момент се появява дефицит поради масовата употреба на определени медикаменти. Трупането на резерв е заради възможно рязко показване на броя на заразените от коронавирус и така "да не се окажем в ситуация на липса на медикаменти", коментира министърът.

Подуправителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова каза по време на изслушването, че в приходната част на бюджета на НЗОК са предвидени допълнителни 134.5 млн. лв. -  постъпления от здравноосигурителни вноски и трансфери по здравното осигуряване. Предлага се разходите да се променят така: 13 млн. от допълнителните приходи се заделят за административни разходи, 127.5 млн. за здравни, медицински плащания.

Министър Василев допълни, че разчетите в предложението за актуализация са направени на базата на вълна, подобна на миналогодишната. Що се отнася дали има средства и без актуализация, краткият отговор е по-скоро не, уточни той.

Има ли буфер

Василев каза, че според него буферът, който предишните управляващи твърдят че са заложили, е "измама", защото всъщност става дума не за буфер, а за трансфер от разходите на министерства, включително на МВР. Теоретично има възможност да се направи такъв трансфер, но, ако го направим, с какво МВР ще си платят заплатите, как ще си посрещнат разходите, попита той.

Буферът не сме го пипали, с тази актуализация тази измама се премахва и се слага истински резерв, който не трябва да се взема от някого, за да се даде на здравеопазването, обясни той.

За парите за допълнителни ваксини, Василев обясни, че договорът за тези ваксини е сключен миналата година и за съжаление неустойката е 100 процента, тоест трябва да се платят.

Депутатите се разбраха да изпратят писмени въпроси по мейл и министрите да им отговорят до вторник, когато се предвижда следващо заседание на бюджетната комисия.