Общият индекс на цените на производител през юни 2021 г. се увеличава с 13.0% в сравнение със същия месец на 2020 година.

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 22.6%, в преработващата промишленост - с 13.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

По-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 50.0%, производството на каучук и пластмаси - с 12.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 11.2%, и производството на химични продукти - с 11.1%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.1%, при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.0%, и обработката на кожи и производството на обработени кожи без косъм - с 0.4%.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения, отбелязва НСИ.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, както и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.9%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 4.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.8%, и производството на електрически съоръжения - с 1.8%.

Намаление е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. нараства нараства с 9.9% в сравнение със същия месец на 2020 година.

Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 26.3%, в преработващата промишленост - с 10.0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%.

Спрямо юни 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 50.6%, производството на химични продукти - с 20.7%, и производството на електрически съоръжения - с 10.2%. Намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.2%.