Служебният премиер Стефан Янев призова в началото на заседанието на Министерския съвет Народното събрание да намери време и възможност да дебатира необходимостта от актуализация на бюджетите на държавата, на НЗОК и на ДОО, предаде БТА. По думите му без такава актуализация в следващите месеци, до края на годината, ще бъде особено трудно, в условията на задаващата се здравна криза, да се прилагат необходимите мерки от държавата към бизнеса, стопанската инициатива на гражданите, здравната и социалната системи.

"За да избегнем социално напрежение през есента, е желателно народните представители да имат предвид желанията на хората, които са ги пратили в парламента за предвидимост и адекватност в ситуацията", каза премиерът.

"Моля народните представители да приемат актуализацията на бюджета, иначе който и да е служебен или редовен министър на здравеопазването ще бъде изправен пред огромни трудности", коментира в кулоарите на парламента министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Той добави, че ако НС приеме актуализацията, разреши да се дадат вече събраните пари, то тогава и по-тежки противоепидемични мерки да бъдат наложени, ще могат да бъдат приложени по-гладко и хората няма да останат без нищо.

Припомняме, че в края на юли служебното правителство одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Според Министерския съвет актуализацията на бюджета е наложителна заради все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта "Делта" на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението.

Предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания в приходната част на бюджета.

Очакванията са приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със ЗДБРБ за 2021 г. - с около 1,3 млрд. лева.

Приходите по бюджетите на социалноосигурителните фондове, също се очаква да бъдат по-високи - с над 0,3 млрд. лева.

Също така положителен ефект върху приходите се очаква да окажат и по-високите от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13 на сто. Тези приходи се очаква да бъдат получени през декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите с около 0,4 млрд. лева.

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства са предвидени 1,2 млрд. лева. Сумата е обособена в резерва за непредвидени или неотложни разходи.

В актуализацията е заложено и предложението на служебното правителство пенсиите да се актуализират от 1 октомври с вдигане тежестта на стажа до 1,35. Както знаем, това ще доведе до вдигането на пенсиите средно с 12,5%. Минималната ще стане 340 лв., а максималната 1500. Социалната за старост пък ще е 170 лева.

Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2021 година, отбелязваха от МС. Необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103,5 млн. лева.

На база на предложените промени в приходите, разходите, трансферите и вноската на България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141,3 млн. лв. спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5,625 млрд. лв. (4,4 % от прогнозния БВП).

Въпреки това не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината.