И трите проекта на актуализация на бюджети са принципно подкрепени от партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, обяви на брифинг служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. Малки забележки имало само към бюджета на Здравната каса, които ще бъдат обсъдени този следобед на извънредното заседание на Надзорния съвет на НЗОК. 

Както знаем, в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет бяха проектите за изменения на три закона - за план-сметката на държавата до края на годината, както и бюджетите на Здравната каса и на Общественото осигуряване. 

Подкрепа за проекта за актуализация на държавния бюджет

"Това, което служебното правителство предлага като изменение и допълнение в съответните бюджети, е да може държавата до края на годината да продължи да функционира нормално, в рамките на приходите, които ще бъдат акумулирани допълнително в държавния бюджет, за да не допуснем превишение на дефицита, а всъщност с 0,5 процента се намалява дефицитът по закона за бюджета за 2021 г.", обясни след заседанието социалният министър. По думите му допълнителните проходи в бюджета идват от по-голямата събираемост на данъци и акцизи и от страна на здравно и социалноосигурителни вноски. 

"Летните месеци дават възможност на бизнеса да работи нормално, на пълни обороти. Увеличението, което се предлага, е в рамките на разумното, във връзка с последваща COVID вълна, има ресурс да бъдат гарантирани както и бизнеса, така и работещите граждани и домакинствата. Повишение има във всички бюджети - в областта на социалната политика - предлаганото преизчисление на пенсиите, заложени са над 230 милиона за други социални плащания, както в сферата на здравеопазването", допълни Донев. 

Снимка: "Булфото"

По думите му ще бъдат подпомогнати и семействата с деца до 14-годишна възраст - подкрепа при евентуално ново затваряне и оставане вкъщи. 

"Тази актуализация е направена при допускане за тежка COVID криза", уточни министърът на финансите Асен Василев. Съответно заложените параметри на растеж и инфлация са съобразени с такъв сценарий, плащанията към бизнеса и здравната система са също съобразени с такъв сценарий. Те са условни - ако не се случи такава криза, те ще бъдат значителни по-малки, каза Василев. Идеята е, идвайки едно правителство да има финансовия ресурс да се справи с потенциална тежка вълна на COVID, без да трябва да се предприемат някакви спешни или извънредни мерки, що се отнася до финансите на държавата, допълни още служебният финансов министър. 

КНСБ подкрепя тази актуализация, обяви Пламен Димитров: "Подкрепяме я по две причини. Едната е, че всъщност имаме увеличение на разходите в необходимата степен, за да се покрият социалните разходи, разходите за подкрепа на бизнеса и заетостта, и допълнителни разходи в сферата на здравеопазването. Този 1 млрд. и 800 млн. лв. са жизненоважни, и наистина много хора, много организации чакат това да се случи. На второ място подкрепяме философията на тази актуализация. Тя не орязва други разходи. Постигаме едно балансирано действие, спрямо приходи и разходи в действащия бюджет. Като дори се предвижда малко намаление на общия дефицит в края на годината". 

КНСБ са направили няколко предложения - публичният транспорт да бъде подкрепен, както и да се увеличи квотата за ваучерите за храна.

Бизнес и синдикати: Пенсиите да се вдигнат с 12,5% през стажа 

Предложението на служебното правителство пенсиите да се актуализират от 1 октомври с вдигане тежестта на стажа до 1,35, срещна подкрепа в тристранката. Както знаем, това ще доведе до вдигането на пенсиите средно с 12,5%. Минималната ще стане 340 лв., а максималната 1500. Социалната за старост пък ще е 170 лв.

Снимка: "Булфото"

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов призова промените да влязат по-бързо в Народното събрание, за да не станат жертва на политически игри и дребни сметки. 

А президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че синдикатът също адмирира подхода за вдигане на пенсиите през тежестта на стажа. Според тях рябва да се вземе предвид реалният стаж на пенсионерите, а не на превърнатият. Служебният социален министър Гълъб Донев обясни, че това е въпрос на промени в КСО, а дебатът за това трябва да се води в Народното събрание. 

Вдигането на минималната пенсия е с около 13,3%, докато за максималната то е малко над 4%. Забелязват се различни аршини, за да има справедливост, те трябва да се движат заедно, обясни Димитров, цитиран от "24 часа". 

Работодателите също подкрепиха предложението за актуализация на ДОО.

А Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, заключи: "На новото правителство едно от нещата, които трябва да му бъдат казани още от първия ден е, че има действащо тристранно споразумение, подписано с българското правителство, което и да било то като персонален състав. То включва взаимоотношенията между работодатели, синдикати и държава".

Актуализацията на бюджета на НЗОК

Служебният министър на финансите Асен Василев обясни, че актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма да бъде съгласувана от Министерството на финансите в този вид, тъй като в него липсват 14 млн. лева за администрирането на ваксини, които са предвидени да бъдат в бюджета на НЗОК. Освен това допълнителните 3 млн. лева, които са за допълнителна администрация, според финансовото министерство, не трябва да бъдат включени в бюджета.

В промените на бюджета се предвиждат постъпления в размер на 134,5 млн. лева от здравноосигурителни проходи. В това число влизат здравноосигурителни вноски - 105 млн. лв. и трансфери за здравно осигуряване - 29,5 млн. лева, обясни по време на заседанието управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

В проекта се предвиждат следните преразпределения на средствата в разходната част, които са приети от Надзорния съвет на НЗОК. В текущите разходи средства в размер а 13 милиона лева, разпределени по следния начин: за разходи за персонал - 3 млн. лева. Мотивите са, че в бюджета на НЗОК са предвидени разходи за персонал в размер на 56 милиона, обясни Салчев. По думите му за издръжка на административни дейности са необходими 10 млн. лева.

Петко Салчев и Гълъб Донев

Снимка: БТА

В здравноосигурителни разходи се създава нов ред "1.1.3.9" в размер на 117 465 000 лв., които средства се залагат за разпределение по следните дейности: първична извънболнична медицинска помощ; специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение); дентална помощ; медико-диагностична дейността; лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; а други здравноосигурителни плащания, в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Предлага се тези средства да се разпределят по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

Очакваното увеличение на общата заболеваемост на населението в България, както и на специфичната заболеваемост, свързана с разпространението на пандемията - COVID-19 и възможността Надзорния съвет на НЗОК да взима решения за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за здравноосигурителни плащания налага разпределянето на средствата от ред 1.1.3.9 по време на обявена епидемична обстановка.

Заделя се и 3 процента "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" в размер на 4 млн. и 35 000 лв., посочи още Салчев.

БСК се въздържа от подкрепа на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК, съобщиха след заседанието от Българската стопанска камара. Причината е, че не става ясна необходимостта от приемане на предлагания проект на закон, доколкото параграф 1. (1) на Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. предвижда, че: "Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.".

Според БСК липсва и анализ на изпълнението на бюджета по отделни пера и обосновка за кои дейности има нужда от допълнително финансиране.