Социалният министър Бисер Петков съобщи пред медиите, че се очаква по сто лева целеви помощи за отопление допълнително да получат хората, които попадат в обхвата на уязвимите целеви групи.

Става дума за около 210 000 души. Заявленията за целева помощ за отопление се подават до края на този месец.

Сега се водят разговори с Министерството на финансите за осигуряване на допълнителния ресурс за хората, които ще получат или вече са получили целевите помощи, с които да се компенсират по-високи разходи заради увеличението на част от горивата и предизвиканото от това нарастване цените на други стоки, каза министърът.

Сега месечната помощ е 73 лева и е за срок от пет месеца с еднократно плащане. Вероятно през ноември ще се финализира решение за одобрените за целева помощ, допълни Петков. За следваща година в проектобюджета са предвидени допълнителни 40 млн. лева, като в началото на годината ще се правят промени в ресорната наредба за увеличаване на обхвата и размера на подпомагането, допълни министърът.

Предвиденото увеличение от десет на сто на заплатите в бюджетния сектор, което засяга и работещите в ресорните агенции към социалното ведомство, ще бъдат разпределени между второстепенните, където има чувствително изоставане на заплатите, където се работи на терен и има нужда от съществена мотивация на служителите, каза министърът. Това ще става на базата на индивидуалните оценки на служителите, след приемането на проектобюджета на държавата.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров припомни подписаното споразумение с ведомството по отношение на увеличеното на заплатите в държавния сектор, че трябва да има твърда компонента, която да компенсира поне инфлацията за всички заети, и плаваща според това как даден служител се е представил на работното си място.

По темата за бъдещо оглавяване от вицепремиера Валери Симеонов на Националния съвет за интеграция хората с увреждания, министърът напомни, че още преди четири месеца при подготовката на законопроекта за хората с увреждания една от целите е била извеждане на хоризонталния характер на политиката за тези хора, с което и други ведомства да бъдат въвлечени в нея. За това са настоявали и майките, които също искат да има и специализиран орган за хората с увреждания, който да е на пряко подчинение на премиера от 2021 г., коментира социалният министър. Той допълни, че в проектозакона е записано, че Националния съвет за хората с увреждания се предлага да се ръководи от ресорния вицепремиер по подобие на НСТС, което, по думите на Бисер Петков, е и желание на хората с увреждания. Тези четири месеца никой не е възразил срещу това председателство. Така че аз не мисля, че законите трябва да се пишат според текущата конюнктура, ако депутатите предложат да се промени, ние няма да възразим, каза Петков.

Социалният министър съобщи още, има обективна необходимост за промени в Кодекса на труда и ще търси съгласие със социалните партньори, с които през следващата година да се уточнят промените. Те се налагат заради необходимостта от по-добро регулиране на трудовото договаряне, като в Кодекса се разпишат по-систематично въпросите за плащането на труда.

Проектобюджетът на ДОО прави значителна крачка във финансовото оздравяване на осигурителната система, каза социалният министър и напомни, че до преди три години финансирането на системата през бюджета е било над 50 на сто. Сега, след параметричните реформи, последните три бюджета на ДОО изпреварват ръста на приходите от осигурителни вноски и две трети от тях ще са от тези вноски в бюджета на ДОО за догодина. Под 4 млрд. лева е субсидията за покриване на недостига в бюджета на ДОО и една трета от разходите ще са от трансфери и субсидии от държавния бюджет.

Пламен Димитров изрази позитивна нагласа към проектобюджета на ДОО заради ръста в приходите за догодина. Остават обаче опасенията по адекватността на мерките в разходната част за краткосрочните обезщетения, сред които са тези за втората година за майките и за безработицата.

По-рано днес министърът на финансите Владислав Горанов и социалният министър Бисер Петков представиха параметрите на проекта за държавен бюджет за 2019 година пред членовете на Координационния съвет на КНСБ. Утре проектобюджетът на държавата ще бъде обсъден от НСТС.