Топлофикация София ще продължи да работи през зимата. Малко незаконно. Столичани няма да останат без парно. Цената на топлинната енергия обаче ще се повиши до 20 %, а екоминистерството ще продължи да следи за спазване на европейското и националното законодателство. Това стана ясно по време на заседанието на комисията по енергетика и климат към Народното събрание.

Не е отнето комплексното разрешително на Топлофикация София. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Асен Личев в рамките на комисията по енергетика и климат. Министър Личев бе поканен в комисията по повод отказа за дерогация за спазване на нормите за допустими емисии на азотни диоксиди, съгласно прилагането на новите стандарти на Европейската комисия от 2017 г.

Според изпълнителния директор на Топлофикация София Александър Александров няма нищо извънредно по отношение на Топлофикация София. Желанието за дерогация е от 2018 г., съобщи той и обясни, че това е свързано и с модернизацията на мощностите. По думите му топлофикационното дружество е направило много за намаляване на азотните оксиди и работи по това и в момента с компании от чужбина. В края на тази година се очаква дружеството да има ясно разписан план как ще бъдат погасени задълженията във връзка с направените инвестиции, а и към "Булгаргаз".

"От всички апокалиптични картини, които се очертаваха - те не са на масата", категоричен бе Александров. Няма кой да замени електрическата и топлинна енергия, произвеждани от столичната топлофикация, стана ясно от думите му.

"Евентуално стопиране на Топлофикация София би довело до много по-големи екологични щети, отколкото тези, при които работи в момента дружеството", категоричен бе той.

Оперативния директор на ЧЕЗ Виктор Станчев от своя страна в рамките на въпрос от депутатите от енергийната комисия обясни, че разчетите на дружеството показват, че при един песимистичен сценарий, при който Топлофикация София да не може да работи ще се постави на риск цялата мрежа на столицата. "Не можем да понесем този товар", заяви той.

В Комисията за енергийно и водно регулиране е получено писмо за изменение на цената на топлинната енергия от 1 септември. Това обаче, освен че е невъзможно има и нормативно изискване за промяна на цените, обясни председателят на КЕВР Иван Иванов от своя страна. В тази връзка той обясни, че след като на 1 юли вече веднъж регулаторът се е произнесъл за промяната на цените на топлинната и електрическата енергия няма право да направи това в рамките на следващите 6 месеца. Така изменение е възможно от 1 януари 2022 година.

"На 1 януари по необходимост, ако няма рязко изменение на цените на природния газ на европейските газови хъбове КЕВР ще коригира цената на топлинната, така и на електрическата енергия", каза Иванов. Според изказването му минималното повишение от началото на следващата година ще е с 20 %.

В рамките на дискусията стана ясно, че "Топлофикация София" ще продължи да работи в рамките на актуализираното комплексно разрешително, но в нарушение на нормите за азотни оксиди. Това положение обаче няма да е продължително, стана ясно от думите на изпълнителния директор на дружеството Александър Александров. В работен вариант е план за мащабна трансформация на топлофикационното дружество. Има и решение на СОС за подпомагане от американската агенция за търговия и развитие. Срокът е за срок от 36 месеца.

Очаква се конкретни решения за условията, при които да продължи дейността на "Топлофикация София" да бъдат предложени в пленарна зала от група депутати. С него може да бъде задължена и ИАОС да осигури дейността на топлофикационното дружество именно в рамките на посочените 36 месеца. В рамките на този срок обаче дружеството ще трябва да приведе инсталациите си в съответствие с европейските нормативи за азотни оксиди.