"Топлофикация София" ЕАД е изплатила 240,3 милиона на "Булгаргаз" ЕАД от началото на 2020 г., съобщиха от топлофикационното дружество. От тях 181,6 мил. са директни банкови преводи, което е с 13,2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2019 г. и 58,7 млн. прихващания по силата на тристранни споразумения.

Дългът към "Булгаргаз" ЕАД за периода 01.01.2020 г. - 25.11.2020 г. е намалял с 23,2 млн. лв. при увеличение с 69,6 млн. лв. за същия период на 2019 г., изтъкват от "Топлофикация София" ЕАД.

От дружеството отбелязват, че формираният за повече от 10 години дълг е натрупан през годините в различно съотношение на собствеността на дружеството - общинска и държавна. Към 31.12.2010 г. задълженията на Топлофикация София за природен газ са на стойност 315 820 000 лв., от които 100 857 000 лв. към "Булгаргаз" и 214 963 000 лв. към БЕХ, което означава, че значителна част от дълга на дружеството е натрупан през периода, когато негов собственик е била държавата в лицето на МИЕ.

Няма никакъв риск за отоплителния сезон, уверяват от "Топлофикация София". Спорът между двете дружества е търговски и няма да рефлектира върху потребителите.

Към 24.11.2020 г. задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" ЕАД са в размер на 148 446 875,83 лева, като са включени двете авансови фактури за ноември 2020 г. на обща стойност 31 011 681,80 лева. Съгласно условията на текущия договор, по авансовите фактури все още не е извършена доставка, но само до края на месеца ще бъдат начислени лихви в размер на близо 150 000 лева, се посочва в съобщението.

Въпреки либерализацията на пазара на природен газ и до момента, "Топлофикация София" продължава да предплаща заявените месечни количества и неустойка при забава в размер на ОЛП плюс 10%. Съгласно действащите условия, неустойки започват да се начисляват върху фактури, отнасящи се за все още недоставени количества.

Цифровото изражение на тези договорни условия се равнява на начислена лихва за просрочие в размер на 21,5 млн. лв. от 2019 г., се посочва в съобщението.