Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) изразява сериозно безпокойство по повод предложеното заличаване от текста от проекта на препоръка на Европейския съвет, според която "където е възможно, опцията за подлагане на COVID-19 тестване вместо карантиниране, трябва да бъде предпочитаният вариант".

От организацията призовават за връщането на текста и допълването му със следното изречение за авиацията: "Съществуващите насоки на EASA/ECDC за авиационни мерки за безопасност на здравето трябва да бъдат допълнени с насоки за тестване на пътници за пътуване по въздух". Това е записано в писмо на асоциацията до представители и ръководители на европейски и български институции, ангажирани с темата.

Карантинните мерки имат разрушителен ефект върху трансграничните пътувания и унищожават шансовете за възстановяване на транспортния и туристическия сектор, посочват от Асоциацията, според която карантините не са необходими и трябва да бъдат заменени с тестване при отпътуване въз основа на съгласуван протокол за тестване на ЕС.

Във връзка с това нека видим какво предлага ЕС във връзка с преодоляване на "какафонията от национални правила" за ограничаване на пътуванията.

Комисията предлага всяка държава-членка да вземе предвид следните критерии при въвеждане на ограничителни мерки, свързани с пътуванията:

  • Общият брой на нотифицираните случаи на COVID-19 на 100 000 души в даден район за период от 14 дни;
  • Процентът на положителни тестове от всички тестове за COVID-19, проведени в дадена област през седемдневен период;
  • Броят на тестовете за COVID-19, извършени на 100 000 души в даден район през седемдневен период.

Комисията предлага държавите-членки да не ограничават свободното движение на хора, пътуващи от друга държава-членка, където:

  • Общият брой на нотифицираните случаи на COVID-19 в дадена област е равен на по-малко от 50 на 100 000 души през 14-дневен период, или,
  • Процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 в дадена област е по-малък от 3%.

Каква схема за предпазване предлага ЕС

Въз основа на данните, предоставени от държавите-членки, Европейската комисия предлага Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията да публикува карта на страните от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП), актуализирана всяка седмица, с общ цветен код в подкрепа на държавите-членки и пътуващите. ЕК предлага следното:

    Зелено за област, в която общият брой на нотифицираните случаи на COVID-19 е по-малък от 25 по време на 14-дневен период И процентът на положителните тестове от всички тестове на COVID-19 е по-малък от 3%;

    Оранжево за област, в която общият брой на нотифицираните случаи на COVID-19 е по-малък от 50 през 14-дневен период, но процентът на положителните тестове от всички тестове на COVID-19 е 3% или повече или общият брой на нотифицираните COVID-19 случая е между 25 и 150, но процентът на положителните тестове от всички тестове за COVID-19 е по-малък от 3%;

    Червено за област, в която общият брой на нотифицираните случаи на COVID-19 е повече от 50 през 14-дневен период и процентът на положителните тестове от всички тестове на COVID-19 е 3% или повече или общият брой на нотифицираните COVID-19 случая са повече от 150 на 100 000 души през 14-дневен период;

    Сиво, ако няма достатъчно информация за оценка на критериите, предложени от ЕК или броят на проведените тестове за COVID-19 на 100 000 души е по-малък от 250.

Ще има ли общ подход за туристи от високорискови райони

Комисията предлага общ подход между държавите-членки при работа с пътници, идващи от зони с "висок риск". Държавите-членки не би трябвало да отказват влизането на лица, пътуващи от други държави-членки. Но държавите-членки, които въвеждат ограничения за свободното движение въз основа на собствените си решения, могат да изискват (по препоръка на ЕК) следното:

Лица, пътуващи от район, класифициран като "червен" или "сив", за да преминат или да бъдар поставени под карантина, или да се подложат на тест за COVID-19 след пристигане - тестването на COVID-19 е предпочитан вариант.

Европейската комисия отбелязва, че държавите-членки могат да препоръчат на хората, пътуващи от район, класифициран като "оранжев", да преминат поне тест COVID-19 преди заминаването или при пристигането.

Държавите-членки могат да изискат лицата, пристигащи от зона, класифицирана като "червена", "оранжева" или "сива", да представят информация за мястото си на отсядане, особено тези, пристигащи със самолет, като се спазват изискванията за защита на данните.

Пътуващите работници, упражняващите критични професии, гранични и командировани работници, студенти или журналисти, изпълняващи задълженията си, не трябва да бъдат подлагани на карантина, категорична е Европейската комисия.

"...Какофонията на националните правила в ЕС е огромна. Искаме да опростим нещата. Предлагаме ясни критерии, приложими без дискриминация, които лесно се следват от държавите-членки и позволяват да се информират правилно европейците", каза Дидие Рейндерс, комисар по правосъдието.

"Предлагаме ясна система "зелено, оранжево, червено", а не калейдоскоп от индивидуални мерки", заяви на свой ред Илва Йохансон, комисар по вътрешния ред.