През второто тримесечие на 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната 447 200. българи са направили туристически пътувания, съобщи Националният статистически институт. Преобладаващата част от тях - 92.7 на сто, са пътували само в страната, 6.8 на сто - само в чужбина, а 0.5 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години намалява с 63.3 на сто, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 55.1 на сто, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 86.9 на сто. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 96.3 на сто.

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 202.5 хил., или 45.3 на сто от всички пътували хора. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, направени в страната.

Преобладаващата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия" - 81.4 на сто, докато тези, направени в страната със същата цел са 44.5 на сто, а с цел "посещение на близки" - 44 на сто.

През второто тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 544 700, или 95.7 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.7 на сто, а на тези в чужбина - 79.2 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 40.4 и 30.7 на сто. През второто тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са средно 132.34 лв. в страната и 949.46 лв. в чужбина.