По предложение на браншовите организации, обсъдено със синдикати и работодатели, ще предложим мярката "Запази ме" да се трансформира в 75 на нула - 75 процента от осигурителния доход на заетите. Това ще е обезщетението, което ще получат хората от 1 до 31 януари, каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на брифинг в Министерския съвет, предаде БТА.

Предстои заседание на НСТС по темата.

Министър Сачева уточни, че това е нямало как да се случи в периода на затваряне от 24 ноември до 21 декември, защото е трябвало да бъде направено необходимото мярката да започне да работи бързо, а осигурителният доход се засича за месец от подаването на декларацията от работодател. 

По тази мярка за компенсации за затворени бизнеси, известна като 24 лева, или 80 на нула от минималната работна заплата, до момента има подадени 4019 заявления от работодатели за компенсиране на 19 576 работници за малко над 9 млн. лева.

Вече са извършени първите плащания за 230 работодатели, като плащания ще се правят и в дните до Коледа, както и между празниците. До 31 декември тя остава във варианта 24 лева. Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер на 50 млн. лева. 

Припомняме, че по програмата "Запази ме" работниците и служителите имат право да получат финансова подкрепа, но за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

За работещите на 8-часов работен ден, уговорена в основния им трудов договор, компенсацията е 24 лв. за всеки ден, в който са в неплатен отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Ако обаче родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма да има право на компенсация по този проект.

Останалите мерки също продължават да действат

До 31 март 60/40 и 80/20 за хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт ще продължат, като за това ще бъде направена необходимата промяна. До момента са изплатени 602 мил. лв. по 60/40, запазени са около 250 хиляди работни места, като работниците запазиха не само 100 процента от доходите си, но и работата си повече от 3 месеца.

По 80/20, която е отворена и за самоосигуряващи се, са подпомогнати общо 1700 работодатели и самоосигуряващи се, като тези, които са се възползвали само от 290 лева са получили общо 20,7 мин. лв., а тези, които са се възползвали от комбинацията между 290 лева и 60/40 са получили 77 мил. лева. Общо над 40 хиляди работни места са запазени в секторите хотелиерство, транспорт и туризъм, като за транспорт са около 9000 от тях.

Подадените заявления за целевата помощ за родители в неплатен отпуск са 32 298, мярката продължава да действа, родителите ще могат да кандидатстват и през януари. Средствата за тази година са 7 мил. лв., а за следващата 773 мил. лева. От тези 32 298 до момента заявления, до този момент са одобрени 10 532. Те ще получат за цял месец една минимална работна заплата. Мярката ще продължи да действа, докогато има необходимост.

По мярката "Родители в заетост", осигуряване на средства за детегледачи, от началото на пандемията досега са сключени 2650 договора и са изплатени 20 милиона лева.

Безработицата към ноември е 6,7 на сто, към 15 декември бележи слаб ръст и е 6,88 на сто. Смятаме, че до края на месеца тя няма да надвиши повече от 7 процента, заяви Сачева.

Към днешна дата регистрираните безработни са 226 013 души, а от началото на извънредното положение досега на работа са постъпили 205 528 души.