Българската народна банка утвърди удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията, съобщи БНБ.

Промените са свързани с удължаване на срока за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките - до 30 септември 2020 г., и с удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките - до 31 март 2021 г.

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

На 9 юли 2020 г. Управителният съвет на БНБ прие решение, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган (ЕБО) насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО. С тях се удължава с три месеца - от 30 юни 2020 г. на 30 септември 2020 г., крайният срок за прилагане на мораториум върху плащанията. БНБ утвърди предложено от Асоциацията на банките в България удължаване на срокове във вече приетия "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19", пише в съобщението.

БНБ освен това ще започне да публикува ежемесечно обобщена информация във връзка с постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред. Информация за април, май и юни 2020 г. ще бъде публикувана на 31 юли 2020 г. За последващите месеци от действието на утвърдения ред месечна информация ще се публикува в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.