Договорите за обществените поръчки задължително ще бъдат публикувани в интернет, както и протоколите от решенията на комисиите, които оценяват кандидатите. Това обяви вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева пред «България Он Ер“. По-голяма прозрачност в обществените поръчки, стимулиране на малкия и среден бизнес да участва в тях и преодоляване на монополите. Тези три основни цели трябва да бъдат постигнати с промените в Закона за обществените поръчки, които в сряда ще бъдат внесени за разглеждане в Министерски съвет....