Годишната инфлация в еврозоната през април е 2,4%, без промяна в сравнение с март. Година по-рано нарастването на поътребителските цени беше 7,0%. Евростат представи обобщени данни за инфлацията в еврозоната и ЕС като цяло.

В ЕС годишната инфлация е 2,6% през април 2024 г., без промяна на месечно ниво спрямо март 2024 г. Година по-рано темпът на нарастване е бил 8,1%.

Графика: Евростат

Най-ниски годишни темпове на нарастване на потребителските цени са регистрирани в Литва (0,4%), Дания (0,5%) и Финландия (0,6%). Най-високи - в Румъния (6,2%), Белгия (4,9%) и Хърватия (4,7%).

За България Евростат отчита годишна инфлация от 2,5% през април, колкото отчете ден по-рано НСИ чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) след 3,1% през март и при 10,3% през април 2023 г. Този индекс е измерител на инфлацията е европейски машаб; според индекса на потребителските цени (българската мярка) инфлацията за април на годишна база е 2,4%. 

Графика: Евростат

В сравнение с март 2024 г. годишната инфлация през отчетния април се понижи в 15 държави членки на ЕС, остана стабилна в четири и се повиши в осем.

През април 2024 г. най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от услугите (+1,64 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,55 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,23 п.п.) и енергия (-0,04 п.п.).