Рекордно високите борсови цени на електроенергията предизвикаха бизнесът да заплаши правителството с национални протестни действия и със спиране на производствени мощности.

Още вчера кабинетът (Министерство на енергетиката) е реагирал, като е увеличил предлагането в системата, което е и едно от исканията на бизнеса.

Не стигат включените мощности, цената остава висока, реагираха от "Има такъв народ".

БЕХ се включи в полемиката, като отбеляза, че износът допринася за дефицит и напомни за квотите за емисии вредни газове. Отбеляза, че ще има още допълнително включени мощности.

По-долу предлагаме в общи линии исканията на бизнеса, в карета - реакцията на МЕ, а на края, не по важност, мнението на известния енергиен експерт, сега депутат, Иван Хиновски (ИТН), и бележката на енергийния холдинг.

Ето за какво настоя големият бизнес

От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предупредиха, че ако отговорните държавни институции не вземат необходимите мерки за осигуряване на ликвидност на свободния пазар на електрическа енергия и балансиране на цените на тока, ще организират национални протестни действия, с които да защитят интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.

Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено предлагане. През последните дни, от 1 август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции, сочат от работодателската организация в отворено писмо до министър-председателя Стефан Янев.


С оглед на създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ръководството на Министерството на енергетиката поддържа активен диалог с ръководството на централата.

В резултат на проведените разговори, вчера, 3 август 2021 г., на пълна мощност е пуснат трети блок на централата - 210 MW (стандартно досега тя работеше с два блока - единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият - за свободния пазар), отбелязаха от МЕ.

В резултат на това включване, цената на сегмента "ден напред" на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности.


Анализът на експертите показва, че средната базова цена на активна електроенергия, пазар "ден напред" по данни на "Българска независима енергийна борса" ЕАД за периода е 130,95 евро/МВтч, а за 4 август 2021 г. е 169,10 евро/МВтч, (през следобедните часове преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за сряда надминава 70%.

От АОБР сочат, че енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара.

Според бизнеса вместо адекватни мерки, в момента:

- мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване;

- в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция - директен и индиректен (през Република Северна Македония);

- липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия.

"Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4 август 2021 г.", заявяват в писмото до премиера Янев от АОБР.

От бизнес асоциацията настояват, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да предприемете нужните спешни и адекватни мерки за:

- осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД;

- временно ограничаване на износа на електроенергия - впрочем, Гърция вече имаше такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия;

- подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения - отбележете, че търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти.


Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ-ът трябва да работи на максимално възможната техническа мощност - от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията.


"Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската икономика. Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България", заявяват от АОБР.

Как реагира ИТН: Убива се индустрията

Тази сутрин токът е струвал около 400 лв. за мегаватчас. Това каза пред журналисти Иван Хиновски, депутат от "Има такъв народ" и енергиен експерт. Той изтъкна, че това е убийствено за българската промишленост и индустрия.

Според Хиновски основният проблем произлиза от ТЕЦ "Марица-Изток 2", защото не работи на пълна мощност. Той смята, че включвайки в експлоатация още един или два блока допълнително (както и стана - б.р.), ще може да се намали този дефицит на предлагане.

Депутатът намира за странна реакцията на топлоелектрическата централа, защото вчера са работили само 2 блока, а днес е пуснат трети, но въпреки това дефицитът не се възстановява. Хиновски смята, че още два блока на ТЕЦ "Марица-Изток 2" могат да бъдат разпалени.

"Има въглища, има капацитет, има възможности", добави Хиновски. Той допълни, че ръководството на БЕХ странно бездейства в този момент.

Българската индустрия вчера и днес плаща 100 евро по-скъпа електроенергия в сравнение с немската индустрия, подчерта Иван Хиновски.

БЕХ: Износът..., ами квотите

Български Енергиен Холдинг ЕАД съобщи, че следи с тревога цените на електроенергията, търгувана на Българската независима енергийна борса. От холдинга информираха, че в момента работят 5800 MW генериращи мощности. Но износът варира около 900 MW на час, което "обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент "Ден напред"".

БЕХ напомня, че е холдинг и дружествата под шапката му имат оперативна (пазарна) самостоятелност.

Напомня и друго, че според компетентността си, е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата.

Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България, се посочва в съобщението.