На 29 юли 2021 година товарът на електроенергийната система в 14 часа достигна стойности от 5123 MW. Това е 6-годишен рекорд, надвишаващ регистрирания на 30 юли 2015 година товар от 5070 MW в пиковия следобеден час, съобщава Електроенергийният системен оператор (ЕСО).

В часовете между 13 и 20 часа в четвъртък товарът на електропреносната мрежа остана на нива от над 5000 MW.

Електропотреблението (без помпи в ПАВЕЦ) в деня от поредицата с рекордно високи температури беше 106 990 MWh. Това е ръст от 11% спрямо предходната седмица.

Рекордното електропотребление се осигурява основно от генерацията на двата блока на АЕЦ "Козлодуй" и кондензационните ТЕЦ.

Въпреки текущата ремонтна програма при генериращите мощности, електроенергийната система работи нормално и разполага с достатъчно резервни мощности, за да посрещне безпроблемно повишеното електропотребление в страната в резултат на екстремно високите температури.

3e-news.net

Прогнозата за следващите дни, когато температурите ще запазят високите си стойности, е товарът в електропреносната мрежа в пиковите следобедни часове да се движи около 4700 MW през почивните дни и около 5000 MW през работните дни.

Очаква се най-високото потребление да бъде в понеделник, 2 август, когато натоварването ще достигне 5011 MW в 14 ч. и 5012 MW в 17 ч., сочат данните на ЕСО. Оттам уверяват, че няма проблеми с работата на енергийната система, особено като се има предвид, че през зимните месеци товарът може да достигне и 8000 MW. В момента продължава и нормалният износ на електроенергия за съседните ни страни.