Комбинацията от всички възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в САЩ е генерирала втория по големина дял от производството на електроенергия в енергийния микс през 2020 г., след природния газ. Това е нов рекорд за ВЕИ сектора, при положение, че производството на енеригя от въглища продължи да спада за последните години, съобщава Reneweconomy.com.au.

Американската администрация за енергийна информация (EIA) публикува нови данни, от които стана ясно, че ВЕИ са генерирали рекордните 834 милиарда киловатчаса (kWh) през 2020 г., или около 21% от общото производство на електроенергия в страната.

ВЕИ секторът в Съединените щати се състои от вятър, водноелектрическа енергия, слънчева енергия, биомаса и геотермални източници и включва както промишлени, така и малки слънчеви източници.

През 2020 година за пръв път ВЕИ изпреварахи ядрената енергия и въглищата, които паднаха съответно на трето и четвърто място в енергийния микс на САЩ.

3е-news.net

В доклада си EIA обяснява на какво се дължи успехът на сектора на ВЕИ в САЩ през 2020 година:

"най-вече на значително по-малкото използване на въглищата за производството на електроенергия и постоянното увеличаване на използването на вятърната и слънчевата енергия".

Според EIA, производството на електроенергия от въглища в САЩ постоянно спада от пика на индустрията от 2,016 милиарда кВтч през 2007 година.