Електроенергийният системен оператор (ЕСО) съобщи, че в експлоатация е въведен и третият електропровод по петте проекта от общ интерес, реализирани от дружеството с европейско съфинансиране - дългият 86 километра електропровод 400 kV, който свързва подстанции Варна и Бургас.

За изграждането на вътрешната въздушна линия ЕСО привлече безвъзмездно европейско финансиране от 60 милиона лева от "Механизма за свързване на Европа". Електропроводът е част от група проекти от общ интерес "Увеличаване на преносната способност между България и Румъния", необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север - Юг. Въвеждането в експлоатация на новия електропровод между Варна и Бургас ще допринесе за подобряване на междусистемния обмен на електроенергия между България и Румъния и ще способства предстоящото обединение на пазарите в сегмента ден напред на българо-румънска граница, се казва в съобщението.

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, изпълнявани от ЕСО, за изграждане на 465 км нови електропроводи 400 kV и разширяване на четири подстанции, управлявани от дружеството.

Вътрешният електропровод 400 kV, свързващ подстанции Варна и Бургас, е третият проект от общ европейски интерес, успешно финализиран от ЕСО през 2021 година. През март ЕСО завърши изграждането и въведе в експлоатация вътрешните електропроводи между подстанция "Марица изток" и подстанция "Бургас" и между подстанция "Марица изток" и открита разпределителна уредба на ТЕЦ "Марица изток 3".

В напреднал етап на изпълнение са и проектите за изграждане на вътрешния електропровод 400 kV между подстанция "Пловдив" и подстанция "Марица изток" и на междусистемния електропровод 400 kV, свързващ подстанция "Марица-изток" в България и подстанция Неа Санта в Гърция.

Реализацията на петте 400-киловолтови електропровода от общ интерес за развитието на трансевропейската инфраструктура ще доведе до увеличаване на електропреносните способности на българо-гръцката и българо-румънската граници, до подобряване сигурността на доставките на електроенергия в региона, ще способства успешната работа на пазарните обединения, както и обезпечаване доставките на електроенергията от новите възобновяеми източници, се изтъква в заключение на прессъобщението на ЕСО.