За една година сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили средно с 9%, а сметките за природен газ са нараснали с 15 на сто. Това се вижда от данните на Household Energy Price Index (HEPI), които бяха представени наскоро.

Данните за юли показват увеличение на цените на електроенергията в София с 5 на сто, а причината е увеличаването на енергийните и разпределителните компоненти в сметките на домакинствата.

В зависимост от това къде живее даден клиент в Европа, цената, която той плаща, може да варира в съотношение 4,1. Ако включим Киев, цената варира в съотношение 6,6.

Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на енергията представлява само малка част от общата цена, тъй като лъвският дял всъщност е данък.

Жителите на Киев плащат най-евтината електроенергия, следвани от жителите на Белград, Подгорица и Будапеща.

В номинално изражение цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са по-ниски от средните за Европа.

Само цените в Прага и Варшава, единствените столици сред страните от ЦИЕ, където цената на електроенергията е над средното за Европа.

Най-значителните промени, настъпили на пазара на електроенергия през юли, са следните:

- Увеличение на цените с 11% в Амстердам и Талин, поради увеличаването на енергийните компоненти;

- 8% увеличение на цените във Вилнюс, поради увеличение на енергийния компонент;

- 7% увеличение на цените в Брюксел, поради увеличение на енергийния компонент;

- 5% увеличение на цените в Копенхаген, поради увеличение на енергийния компонент;

- 5% увеличение на цените в София, поради увеличаване на енергийните и разпределителните компоненти;

- Увеличение на цената с 4% в Мадрид;

- 3% увеличение на цените в Букурещ, поради увеличение на енергийния компонент;

- Увеличение на цените с 2% в Атина и Виена, поради увеличаването на енергията и енергийните данъчни компоненти;

- 2% увеличение на цената в Хелзинки, поради увеличение на енергийния компонент;

- Увеличение на цените с 1% в Никозия, Прага и Рига, поради увеличаването на енергийните им компоненти;

- 1% увеличение на цените в Берлин и Лондон;

- 4% намаление на цените в Рим, поради намаляване на данъците върху енергията;

- намаление на цената с 2% в Осло, поради намаляване на енергийния компонент.

Така в разгара на лятото само в Италия и Норвегия намаляват цените на електроенергията.

Когато се адаптира към стандартите за покупателна способност (PPS) във всяка страна, картината се променя драматично; когато се изразяват в PPS, цените на енергията се показват по отношение на цената на други стоки и услуги.

Най-ниските коригирани цени на битовата електроенергия са в Осло, Хелзинки, Берн и Амстердам и най-високите в Прага, Варшава и Букурещ.

3e-news.net