Енергийната борса в рамките на търговията "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа ) от 330.73 лв. за MWh и количество от 67 123.90 MWh с ден за доставка 4 август 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 391.75 лв. за MWh, при количество от 35 046.20 MWh.

Извънпиковата енергия (32 077.70 MWh) е на цена от 269.71 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 202.7 лв. за MWh и количество от 2584.7 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната в 15 - 16 часа - 400 лв. за MWh при количество от 2875.1 - 2739.5 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 249.06 лв. за MWh при количество от 2717.7 MWh.

Спрямо стойността от 293.02 лева за MWh или 149.82 евро за MWh за 3 август 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 4 август се повиша до 169.10 евро за MWh ( ръст с 12.9 %), според www.energylive.cloud, или 330.73 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Цената, постигната на четирите електроенергийни борси в региона - България, Румъния (162.13 евро/MWh), Сърбия (142.61 евро/MWh) и Гърция с ден за доставка 4 август остава най-висока. Всъщност рекордът държи не БНЕБ, а гръцката HENEX с цена за базова енергия от 185.59 евро за MWh. Към страните с високи цени се прибавя и Унгария с постигната цена за 4 август от 150.65 евро за MWh.

Ръст на цените има и в западноевропейските страни като там стойността също достига до 91.63 евро за MWh във Франция и 98.17 евро за MWh в Германия.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 3 август 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 6 510.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 309.49 лв. за MWh.

3e-news.net