Атомната енергетика в бъдеще ще е "абсолютно" политически приемлива, но за това първо трябва да се преодолее нейната двойствената репутация, свързана с ядреното оръжие и радиационните аварии. Това коментира пред телевизия CNBC милиардерът филантроп и един от най-големите инвеститори в иновационни ядрени технологии Бил Гейтс.

По време на интервюто той отбеляза също така, че за него, "поправянето" на ядрените скептици е "необходима, достойна и преодолима задача".

В разговора Гейтс обясни подробно защо на човечеството днес необходимостта от чиста енергия е много голяма и експлоатацията на ядрените електроцентрали не води до изхвърлянето на емисии от парникови газови. По думите на милиардера, иновативните ядрени технологии правят този сектор значително по-безопасен и достъпен и много страни по света започват преход към ядрена енергетика.

"Ядрената енергетика по своята същност е много по-безопасна отколкото, който и да е друг източник (на енергия)", каза Бил Гейтс. "Знаете за въглищните електроцентрали и замърсяващите частици във въздуха, за взривовете по газопроводите...Човешката смъртност на единица произведена мощност при използването на други технологии е значително по-висока."

"Има ново поколение технологии (за ядрена енергия), които се занимават с решаване на въпроси от икономиката и първоначалното финансиране, които по-рано бяха голям, много голям проблем", подчерта Бил Гейтс, имайки предвид, че строителството на АЕЦ е доста скъпо. "В същото време това ново поколение води до революция при ядрената безопасност."

Обсъжданите от Бил Гейтс нововъведения включват използването на течен натрий вместо вода за охлаждане на реакторите при по-ниско налягане, което да подпомогне избягването на разплав на гориво в активната зона, а също така и да позволи на атомните електроцентрали да са по-малки по размер и следователно по-прости за изграждане.

"Докато решаваме тези инженерни въпроси и проблемите с разходите, аз се надявам, че хората ще са достатъчно открити, за да видят колко невероятно безопасно ще е следващото поколение АЕЦ", каза Бил Гейтс.