През 2021 г., когато повечето от мерките за ограничаване на COVID-19 бяха отменени от държавите-членки на ЕС, емисиите въглероден диоксид (CO2) от изгаряне на изкопаеми горива в ЕС (главно нефт и нефтопродукти, природен газ, въглища и торф) се увеличиха с 6,3% спрямо предходната година, съобщи Европейската статистическа служба (Евростат).

Емисиите на CO2 от използването на енергийни ресурси имат водещ принос за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове, предизвикани от човека в ЕС. Климатичните условия (например студена/дълга зима или горещо лято), икономически растеж, брой на населението, транспорт и промишлени дейности са също фактори, които влияят на емисиите, отбелязва Евростат.

Къде е най-голямо увеличението на емисиите на CO2

Нашите оценки показват, че емисиите на CO2 са нараснали през 2021 г. в почти всички държави-членки на ЕС, като най-голямо е увеличението в България (+18,0%). Следват Естония (+13,1%), Словакия (+11,4%) и Италия (+10,6%), изтъкна Европейската статистическа служба.

Единствените две държави с прогнозно намаление на емисиите на CO2 са Португалия (-5,5%) и Финландия (-1,5%).

Произход, внос/износ и фактори за увеличението

Емисиите на CO2 от изкопаеми горива произхождат от страната, където те се изгарят за производство на електроенергия, за транспорт, производство на стомана и др., което впоследствие оказва влияние върху вноса и износа на енергийни продукти.

Например, вносът на въглища за производство на електроенергия води до увеличаване на емисиите в страната вносител. За разлика от това, вносът на електроенергия не оказва влияние върху емисиите на страната вносител, тъй като те се отчитат в страната износител, където е произведена електроенергия, пояснява Евростат. 

През 2021 г. увеличението на емисиите на CO2 се дължи главно на нарастващото използване на твърди изкопаеми горива (което допринесе за над 50% от увеличението). Течните изкопаеми горива са отговорни за над 29% от увеличението, докато за 21% може би е отговорен природният газ. Намаленото използване на торф леко облекчи увеличението на емисиите на CO2.

Емисии на въглероден диоксид от изкопаеми горива, годишни изменения в % по страни: течни горива (без биогорива), твърди горива, торф, природен газ

Източник: Евростат