Европейската комисия излезе днес с три инициативи в рамките на Зелената сделка за намаляването на вредните емисии в атмосферата, съобщи ЕК в прессъобщение.

  • Първата предлага мерки за изтегляне от атмосферата, преработване и устойчиво съхранение на въглеродния диоксид.
  • Втората предвижда конкретни стъпки за реновиране и декарбонизиране на сградите в ЕС до 2050 г.
  • Намерението с третата инициатива е да се декарбонизират газовите пазари, да се намалят емисиите от метан и насърчи употребата на водород.

Изтеглянето на въглеродния диоксид от атмосферата е ключово за постигането на нашите климатични цели, заяви изпълнителният заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс.

Първата инициатива предвижда краткосрочни и средносрочни мерки за насърчаване на улавянето на въглероден диоксид и стимулиране на т. нар. въглеродно фермерство. Плановете предвиждат до 2030 г. тези инициативи да допринасят за складирането на 42 мегатона въглероден диоксид в естествените складове на Европа.

По втората инициатива ЕК предлага до 2030 г. всички нови сгради в ЕС да бъдат въглеродно неутрални. Всички нови обществени сгради трябва да бъдат такива още през 2027 г. "Сградите са най-големият енергиен консуматор в Европа. Те ползват 40 процента от нашата енергия и създават 36 процента от парниковите емисии", посочи еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон.

Третата инициатива цели да създаде условия за преминаване от изкопаеми горива към възобновяеми и нискоемисионни енергийни източници, в частност биометан и водород, както и засилване на стабилността на газовата система в ЕС. Предвижда се създаването на водороден пазар, стимулиране на инвестициите и развитието на необходимата за това инфраструктура. Новите пазарни правила трябва да бъдат въведени на два етапа преди и след 2030 г.