Ако ние не намалим с 40% емисиите в следващите три години и половина България ще трябва да връща 13 млрд. лева по Плана за възстановяване. Това заяви Борислав Сандов, министър на околната среда и водите по време на регионалната конференция за възобновяема енергия RЕ-Source Southeast 2022. 

Министър Сандов изтъкна, че тази реформа е разписана по Плана за възстановяване и ние трябва да я изпълним. Понижението на вредните емисии трябва да е спрямо нивата им от 2019 г. и това е голямо предизвикателство за българската икономика и енергетика.

В същото време правителството твърди, че няма да затваря въглищни централи и производства преди 2038 година.

При изказването си Сандов отбеляза идеите да се създадат енергийни общности, както и да се използва ВЕИ потенциала на язовирите за изграждане на фотоволтаични централи върху водата. Ключово за страната ни ще бъде да се използва енергийният потенциал на Черно море в сферата на офшорния вятър.

Според министър Сандов страната ни трябва все повече да децентрализира енергийната система, да се внедряват все повече ВЕИ източници и да има повече "играчи" на пазара, включително от най-малките. Той посочи, че дори едно домакинство, което постави панел на покрива си, по някакъв начин участва в цялата енергийна система. 

3e-news.net