"Топлофикация Перник" е една от големите и първи топлофикационни предприятия в България. Много е важно да съхраним и развием всички топлофикационни дружества в България, защото те са най-евтиното, екологично и комфортно отопление за домакинствата., коментира директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров.

Как започна сезонът за Топлофикация Перник?

Натискът върху топлофикационните дружества е огромен. Те са разкъсани от стремежа си да произвеждат чиста енергия, което е свързано с огромни инвестиции, да оптимизират всички разходи, въпреки че отдавна нямат резерви, за да запазят цената максимално близо до настоящата. Това е битка за всеки клиент в условия на крайно изтощение от пандемията, високите изисквания - екологични и технически и всички усилия да се създаде приемлив в ценово отношение краен продукт за хората. А сезонът тепърва започва. Топлофикация Перник не прави изключение. Мога да заявя съвсем отговорно, че полагаме всички усилия.

Това означава ли, че след нова година ще успеете да запазите цената?

Ще се опитаме да бъдем максимално близо до сегашната, но това зависи и от цените на въглеродните емисии. Със съжаление ще кажа, че в тази ситуация увеличаването на дела на биомасата щеше да е отлична възможност да се похвалим с по-ниски цени. Казвам го заради атаките на еколозите, които и в суровина, приета от ЕС като възобновяем източник на енергия, успяха да намерят кусури. И сега причината да не говорим за шоково поскъпване на енергията за перничани е участието на биомасата в микса, макар и с минимален процент. Но тези, които спъват процеса, насаждат страхове у хората, че използването и е вредно, въпреки отличните практики и препоръки на Европа да я използваме пълноценно днес ги няма. Защо не излязат да кажат на хората, че цената е можела да бъде по-ниска...

Какво не и харесваме на биомасата у нас?

Честно казано и аз не разбирам. Специално в Топлофикация Перник имаме всички условия за безопасното и използване. Разполагаме с електрофилтри, които да улавят фините прахови частици, имаме условия за съхранението и така, че да не се получава запрашаване... Всъщност не знам дали знаете, но оставена да загние по полето - честа практика, за да се спестят разходи за транспортиране и да се използва за наторяване, тя отделя азотни окиси, които са доста вредни. Всъщност, точно изгорената биомаса е отлична тор за селскостопанските култури.

Тази година Топлофикация Перник става на 70 години. Какво си пожелавате?

Здраве и сили да докараме модернизацията до край. Много ми се иска този екип да сложи началото на ново летоброене за дружеството, като едно чисто производство. Това, което ни дава сили, е да виждаме удовлетворени от услугата хора, затова си пожелавам повече от това. Мисля, че положихме убедително начало и времето ще покаже, че действията ни са били правилни. Много е важно да съхраним и развием всички топлофикационни дружества в България, защото те са най-евтиното, екологично и комфортно отопление за домакинствата.