При използването на биомаса запрашаването се улавя от електофилтри на изпускащите устройства на инсталацията. Биомасата може да се използва и като се преобразува в горим газ, което я прави по-високоефективна в производството, изтъква Ясен Кацаров.

- Често сме Ви задавали въпроси, свързани със срокове. Как ще се случат промените в Топлофикация Перник така че да произвежда чиста енергия?

- Чистото производство е процес, свързан с намаляване на въглеродните емисии, но той също има своите нюанси. Засега сме във финалния етап на монтиране на трите газови когенерации, в които инвестирахме значителни средства през миналата година. Имаме желание да увеличим и количеството биомаса за сметка на лигнитните въглища, които използваме. Предстои ни много работа. Инж. Спасов, който доскоро беше директор на Топлофикация Перник, се е договорил с мините в Бобов дол като част от процеса на рекултивация да засадят бързорастящи и високоенергийни култури, които да се използват в ТЕЦ Бобов дол. Това е една много добра идея. Има бързорастящи сортове, които могат да виреят върху територията на старото шламохранилище. Като еколог мога да ви кажа, че точно тук са нюансите - не е все едно дали ще отглеждаш растения за биомаса или ще разположиш фотоволтаици върху плодородна земя или върху неизползваемата площ на сгуроотвала.

- Защо тогава срещате съпротива за внедряване на биомаса в производството?

- Има хора, които наистина правят такива внушения, че биомасата може да бъде вредна в зависимост от нейните характеристики. Искам да кажа ясно, че останалите варианти за енергия, произвеждана от слънце, вятър и вода не могат да осигурят непрекъснатост на процеса на производство на енергия. От възобновяемите източници само биомасата може да осигури този процес. Що се отнася до вредите, то 100% екологично в технологичния свят, в който живеем, няма как да бъде. Фотоволтаичните панели се произвеждат от силиций, сребро и още множество други материали, местата на вятърните перки и соларните паркове трябва много внимателно да бъдат подбирани, защото могат да доведат до замърсяване и негативни последици за почвата и подземните води. Неподходящо разположените вятърни паркове са пречка за миграцията на птиците. При директното използване на биомасата запрашаването, което се отчита като основен недостатък, се улавя от електофилтри на изпускащите устройства на инсталацията. Биомасата има още едно предимство - тя може да се използва и като се преобразува в горим газ, което я прави по-високоефективна в производството. Напълно безвредно е само закритото производство. Тук разковничето е в баланса. Смятам, че именно това е истинското предизвикателство. Както казах, нашата цел е драстично намаляване на въглеродните емисии в краткосрочен план, а в дългосрочен ще остане стремежът към нулево въглеродно производство.

- Хората задават ли Ви въпроси за мерките, които предприемате за намаляване на замърсяването?

- Ние сме напълно открити. Стремим се да информираме перничани за всеки идеен вариант, за пътя, който трябва да изминем, за пречките, за процесите и всичко свързано с развитието и модернизирането на топлофикационните услуги. Така ще бъде и занапред или поне докато аз съм изпълнителен директор. По професия съм еколог, както знаете, и може би затова възприемам изпълняването на високите екологични стандарти като предизвикателство и мисия едновременно.

- И все пак в какви срокове Топлофикация Перник ще отговори на очакванията за чисто производство?

- Това не е една единствена задача, а множество такива, които постепенно ще водят до подобряване на производството или както ние обичаме да казваме - процес. Тази година финализираме първия етап с монтиране на газовите когенерации, но вече работим и по нови проекти. Стремим се всеки нов отоплителен сезон да бъде по-добър от предходния.