Какви стъпки предвижда Топлофикация Перник за прекратяване на използването на въглищата?

На този етап сме се съсредоточили върху пускането в експлоатация на газовите когенератори, с които закупихме през миналата година. Строителните дейности са трудоемки и изискват не само много труд, а и много време. Надявам през есента да сме готови и да ги пуснем в експлоатация. Ако плановете ни не бъдат възпрепятствани по различни причини поради обстоятелствата, следващото лято ще работим изцяло на природен газ.

Защо избрахте природен газ, а не например, инсталиране на фотоволтаици или създаване на вятърен парк?

Използването на природен газ за производство на енергия позволява поддържане на планиран товарен график. Електропроизводството от фотолтаичен парк, например, е неравномерно и не би ни дало необходимата сигурност. Освен това природният газ гарантира намалено отделяне на парникови газове.

Какво е Вашето мнение за водорода? Ще се реализират ли смелите планове на световните експерти, за които често слушаме, за въвеждането му в световен мащаб или ще се окаже поредната голяма надежда, която няма да се реализира?

Наистина всички световни експерти възлагат огромни надежди на производството на енергия от водород. Но не от обикновен водород, а от т.нар. зелен водород, който се прави от електрическа енергия, получена от възобновяеми енергийни източници. Надявам се водородът да не се превърне в поредния балон, който ще се спука.

В момента, пред по-широкото навлизане на водорода има много неизвестни, които предстои да бъдат решени. Не е ясно как водородът ще се транспортира и как ще е удачно да се съхранява. Предстои много работа преди да говорим категорично за това има или не бъдеще водородът в енергетиката.

Как се справяте с поддържането на дейността си, предвид трикратното увеличение на цените на въглеродните емисии в последната година?

Трудно. Трудно е не само за нас, а и за всички в сектора, особено за дружествата, които работим на въглища.

Въглеродните емисии формират около 20% от себестойността на произведената енергия. Преди 5 години въглеродните емисии се търгуваха на цени от около 5 евро за тон. Сами разбирате, каква е разликата между 5 евро за тон въглеродни емисии тогава и 55 евро за тон въглеродни емисии днес. Производството на енергия от въглища става все по-скъпо.

Считате ли, че ще успеете със собствени средства да постигнете пълна промяна на горивния микс на Топлофикация Перник, или ще Ви трябва допълнително външно финансиране?

Отново ще отговоря, както на предния въпрос, който отправихте. Ще бъде трудно. Едва ли ще успеем със собствени средства. Трансформацията на Топлофикация Перник и пълното заместване на въглищата с екологични горива е изключително скъпо начинание, което няма да се случи от днес за утре.