- Г-н Кацаров, каква е ролята на централа като Вашата за град като Перник?

- Чисто исторически "Топлофикация Перник" е една от първите топлоцентрали в България, като продължава и до днес да е едно от водещите предприятия в Югозападния регион, осигуряващо работа и поминък на много хора. За нас наистина е чест, че сме били и сме част от индустриалната история на България. Малцина знаят, че в нашия град е имало ТЕЦ още през 1928 година. Първата електрическа крушка също светва тук. Тук е имало ток преди такъв да има дори в Царския дворец в София. Въобще, ако говорим за енергетика, Перник е бил това, което са Плиска или Преслав за нашата цяла българска история. Благодарение на волята и таланта на стотици инженери и техници, на труда и усилията на хиляди миньори и енергетици, може да се каже, че нашият град е първата енергийна столица на България. Надявам се, ние като централа, да бъдем част и от енергийното бъдеще на страната ни.

- Когато говорим за бъдещето, какви мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда са заложени в политиката на "Топлофикация Перник", г-н Кацаров?

- Ние сме ангажирани да създадем по-добър баланс между корпоративния растеж на предприятието, защитата на околната среда и социално-обществената отговорност, която имаме. Нашият фокус е устойчивото развитие на централата и производство на чиста енергия за крайния потребител. Също така ние сме съпричастни към мисията на местната власт за подобряване на качеството на въздуха в Перник и опазването на природните богатства.

В отговор на Вашия въпрос, конкретните мерки за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда, заложени в политиката на дружеството включват няколко ключови приоритета. Най-важният, от които е намаляването на емисиите на парникови газове, с акцент върху възобновяемите енергийни източници, поетапната замяна на въглищата с природен газ и ефективното използване на енергийните ресурси. Осъществява се редовен екологичен мониторинг на емисиите от дейността ни и ние се стремим към открита и прозрачна комуникация както с хората, така и с институциите. От години на територията на Перник има видеонаблюдение върху производствената дейност на предприятията, част от които е и Топлофикацията. По този начин институициите и гражданите могат да се информират за дейността ни седем дни в седмицата, двадесет и четири часа. С оглед свеждане до минимум на екологичните рискове и осигуряване на качествено топлоподаване, през летните месеци правим обстоен оглед на инсталациите ни и извършване на профилактика и ремонтни дейности на съоръженията, топлопреносната мрежа и абонатните станции.

- Кои са проектите, върху които работите в момента?

- Както вече споменах, от една страна извършваме планирани ремонти дейности, с цел да подготвим мощностите ни за наближаващия отоплителен сезон. Голямата инвестиция, върху която работим от около година вече, е производството на електрическа енергия и от природен газ, като се надяваме, че през летните месеци ще можем да работим изцяло на въглища. С новите когенерационни мощности клиентите ни ще получават още по-екологична топлинна енергия. Въвеждането на технологията е част от трансформацията на "Топлофикация Перник", свързана с намаляване на емисииите през следващите години. Производството на енергия от природен газ ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и до повишаване на сигурността на производството на топлоенергия.

- По какъв начин се осъществява контролът на екологичното въздействие?

- Както вече споменах, ние сме осигурили постоянен видео контрол на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. Предоставили сме на Общината достъп до камерите си във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според тези промени предприятия с определен капацитет трябва да осигуряваме видеонаблюдение и контрол.

- Как се справяте с отделените вещества при горенето на въглищата?

Ние имаме модерни електрофилтри и сероочистваща система. Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява наднорменото отделяне на фините прахови частици и серни оксиди.

- Перник е град, роден буквално и символично от въглищата, как гледате на думите, че тяхната ера приключва? Европейският зелен пакт вече е факт.

- Аз съм еколог по образование. Настина симпатизирам и съм привърженик на много от зелените идеи, но се надявам образно казано да не съборим "старата къщичка" преди да сме построили нова. Или поне, ако я "бутаме" да не го правим така, че да рухне цялата конструкция на българската енергетика. Прави сте, Перник е град, роден върху въглищата, но тогава преди 130 години въглищата са били нова технология номер едно в света. Да развиваш такава индустрия и енергетика е поставяло България сред водещите технологични сили в света. Вярвам, че щом градът ни е бил център на техническия напредък преди повече от век, той може да бъде такъв и днес и вбъдеще.