Вдигането на цената на природния газ с 130% и увеличаването на цената на въглеродните емисии с около 90% заедно с мораториума без помощ от държавата ще доведат до изключителни проблеми в бранша. Това заявяви директорът на "Топлофикация Враца" инж. Радослав Михайлов.

- Инж. Михайлов, като директор на Топлофикация Враца, която произвежда енергия от природен газ, как ще Ви се отрази мораториумът?

- Основната суровина, която използваме само през месец Януари се повиши с 30%. Съвсем логично е по дефиниция при равни други условия да реализираме загуба при положение, че продаваме на фиксирани цени, които са определени на база коренно различна стойност на природния газ.

- На каква цена на природния газ са определени действащите цени на топлинната енергия?

- Според методиката на КЕВР цената на природния газ се променя всеки месец и се влияе от постигнатите нива на пазарите и цените от предходния месец. През юни, когато е взето решението за действащите цени на топлинната енергия, е взета цена на природния газ от 50 лева. От юли до днес тя всеки месец нараства. Цената за месец януари е 133 лева. Почти 3 пъти повече. Все пак и цените на други ценообразуващи елементи са се увеличили.

Да произвеждаш топлинна енергия в България става все по-трудно. От една страна търсим как да намалим увеличаващите се разходи, защото приходите ни са същите, от друга страна, умуваме как да отделим средства за инвестиции.

- Какви са другите ценообразуващи елементи, които изискват увеличение на крайната цена?

- Цените на всички елементи в себестойността на енергията се вдигат непрекъснато, но за нас най-голямо перо са природният газ и въглеродните емисии. Текущите цени на топлинната енергия са смятани по прогноза за 50 евро на тон въглеродни емисии. Последните дни въглеродните емисии се търгуват около 87 евро, а експерти очакват увеличение.

За да обобщя, ще кажа, че вдигането на цената на природния газ с 130% и увеличаването на цената на въглеродните емисии с около 90% заедно с мораториума без помощ от държавата ще доведат до изключителни проблеми в бранша.

- Обяснихте, че умувате как да отделяте средства за инвестиции. Какви точно инвестиции са необходими в момента?

- За да работим в унисон със зелените политики на Европа, трябва да въвеждаме още по-екологични горива за производство на енергия. Една от тези стъпки бе внедряването на биомаса като част от горивния микс в Топлофикация Враца. Биомасата е напълно екологичен източник на енергия без отделяне на вредни емисии.

Необходимо е да правим инвестиции и за обновяване на топлопреносната мрежа, тъй като колкото и да не ми е приятно да го призная, на много места е амортизирана. Подмяната на 1 км топлопреносна мрежа струва 1 000 000 лв. Следователно подмяната на всички тръбопроводи в града е колосална инвестиция, защото са над 57 км.

- Какъв ще бъде ефектът от наложения мораториум?

- Ако не бъдат изработени компенсации за дружествата и за другите засегнати потребители на природен газ, дългосрочният ефект от мораториума ще бъде крайно негативен.Вярвам, че той е решение, взето с добри намерения, но може бе не бяха добре обмислени последствията от него.

Без да спекулираме, като говорим за фалити,но топлофикациите на газ са поставани в много трудно положение и то в средата на зимния сезон. За сега за щастие зимата е мека, но това едва ли ще продължи дълго. Надяваме българското правителство да вземе разумни и отговорни решения. В Министерството на енергетиката има експерти и професионалисти на много високо ниво, които отлично познават ситуацията и могат да посочат верните пътища за излизане от тази тежка за страната ситуация в енергетиката.