Нека всички се вслушаме в указанията на институциите за борба с пандемията COVID-19, призоваха от Топлофикация Враца.

Дружеството призова своите абонати при отчетите на уредите за дялово разпределение, в т.ч. и водомери за топла вода, да оставят месечните си показания с подпис на входната врата. Показанията могат да се изпращат и на електронната поща, по Вайбър или на телефони на топлофикацията.

За промените в работата на дружеството в условия на пандемията и инвестициите за да поддържане на екологичните и високи стандарти, разказва изпълнителният директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов в интервю за Dir.bg

- България бе застигната от много опасен вирус, който наложи да се вземат крути мерки, за да можем да се справим с него. Какви временни промени в работата си с клиентите предприехте заради COVID 19?

- Предвид ситуацията с установени случаи на коронавирус в България ние също взехме мерки, за да запазим живота и здравето както на служителите ни, така и на абонатите ни. Призовахме временно своите абонати при отчетите на уредите за дялово разпределение, в т.ч. и водомери за топла вода, да оставят месечните си показания с подпис на входната врата. Показанията могат да се изпращат и на електронната ни поща, по Вайбър или на нашите телефони.

За всички въпроси и справки, клиентите ни могат спокойно да се обаждат по телефон. Нашите служители са на линия и ще им предоставят коректна и точна информация.

Искам да помоля своите клиенти при посещения в Дружеството, ако това се налага,  да спазват санитарните норми за поведение на публични места и да използват лични предпазни средства при видими симптоми на неразположение.

Вярвам, че хигиената е основна превенция срещу коронавируса. Нека всички се вслушаме в указанията на институциите и да бъдем отговорни както за нашето здраве, така и за здравето на близките и всички останали хора около нас!

- Инж. Михайлов, предстоят много промени в енергийния сектор в България, предвид ангажиментите, които имаме като страна, членка на ЕС. Какви са Вашите очаквания?

- Европейският съюз е заложил редица цели за намаляване на парниковите газове и увеличаването на дела на възобновяемите източници до 2030 г. В насоките им влизат подобряване на енергийната ефективност и производство на чиста енергия. Тези цели ясно показват бързите темпове на развитие и промените, които настъпват в енергийната сфера. Ние, като страна, член на ЕС, също трябва да изпълняваме посочените изисквания.

- За България този "зелен преход" няма да бъде никак лесен, защото политиката на ЕС цели да затвори въглищните централи, но те са тези, които произвеждат половината ток у нас. За 10 години не виждам как може да се намери алтернативен източник за производство на ток. Безспорен факт е, че въглищата са гръбнакът на българската енергетика и смятам, че това ще се запази и в обозримо бъдеще.

Преходът към чиста енергия е започнал в цяла Европа, вкл. и у нас. Сами виждате, че дружествата, националната и местна власт предприемат сериозни действия в тази посока, чрез инвестирането в иновации и приемането на стандарти.

Работи се в посока енергийна ефективност, сигурност и разумни цени. Започна търсенето на алтернативни горива и тяхното внедряване в производството на предприятията. Смятам, че ще се справим и ще отговорим на изискванията на ЕС, но не трябва да се предприемат крайни и необмислени решения, за да не пострада българската икономика.

"Топлофикация Враца" ЕАД е една от модерните мощности в страната и сме едно  от топлофикационните дружества, работещи на природен газ. Независимо от това, че ние произвеждаме чиста енергия, не спираме да инвестираме в подобряване на съоръженията ни и да внедряваме работещи практики.

- Бихте ли ни казали, коя Ваша инвестиция в последните години, сериозно е допринесла за подобряване на дейността Ви?

- За да поддържаме екологичните и високи стандарти, започнахме работа по внедряване на биогорива. Това е практика в много европейски държави от години и основните предимства е, че това е една евтина суровина, с която е лесно да се снабдиш, но едновременно е и екологична.

Въпросът с опазването на околната среда и здравето на хората е изключително важен и ние гледаме много сериозно на него.

Тук мога да посоча и постоянните планирани ремонтни дейности по топлопреносната ни мрежа и абонатните станции всяко лято. Правим обновления по съоръженията ни, за да ги поддържаме в изправност. Комплексно се грижим за всеки един "елемент", които е "участник" в производството на енергия за нашите абонати. Винаги сме го привили, ще продължим и занапред!

- Как се следи концентрацията на вредни вещества във въздуха при Вас?

- Концентрацията им във въздуха се измерва посредством различни системи и инструменти за мониторинг и контрол на емисии. При нас се извършва много строг мониторинг на екологичното въздействие. Данните ги изпращаме до РИОСВ, които пък от своя страна ни правят постоянни проверки. Резултатите от тях показват, че ние спазваме стриктно издадените ни разрешителни и че работим според установените норми.

Функционират пречиствателни съоръжения, които са модерни и автоматизирани и не допускат вредни емисии във въздуха. Искам да обясня, че емисиите обикновено се изчисляват посредством константни параметри като емисионни фактори на инсталациите, чиито стойности могат да бъдат открити в специални регистри или в техническата документация. Категоричен съм, че измерването на концентрацията на замърсители е важен аспект в поддържането на качеството на атмосферния въздух.