"Продължаваме с профилактиката и годишните планови ремонти, които извършваме всяка година през лятото. С подобренията на отделни участъци от топлопреносната мрежа и абонатните станции целим да сведем до минимум възможността от аварии през зимата. Работим със сложни съоръжения и за това се налага постоянно да правим подобрения, за да повишим ефективността им. Грижим се да осигуряваме качествено отопление и топла вода на абонатите си. Нашата задача е да сме гъвкави и бързи в работата си, за да отговаряме на променящите се условия в сектора.", заявява директорът на "Топлофикация Враца" инж. Радослав Михайлов.

"За нас е важно да поддържаме обратна връзка с клиентите. Преди около 2 години пуснахме единен национален телефонен номер 0700 89 032, за да сме полезни на нашите клиенти. Благодарение на него абонатите получават професионални отговори на техните запитвания и решения на проблеми, свързани с отоплението.", каза инж. Михайлов. Той допълни, че при възникнала авария, на автоматично им се дава информация къде има временно прекъсване на топлоподаването и кога се очаква да бъде отстранен проблемът, както и за планови ремонти.

Директорът на "Топлофикация Враца" разказа, че от няколко години използват и биомаса като гориво за производство на топлинна енергия. С този проект допринасяме за подобряването на качеството на въздуха в града. С конкретни действия, а не само на думи, се стремим да убедим все повече жители на Враца в предимствата на централното отопление, което безспорно е достъпно и сигурно.", казва инж. Михайлов. По думите му биомасата е екологично гориво и се получава от остатъци от растителни култури.

"Тя е органична суровина, достъпна в големи количества и при оползотворяването й не се отделят вредни емисии във въздуха. Биомасата е важен природен ресурс за получаване на енергия. Също така се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато природно възстановяване.", разказва инж. Михайлов.

"Оползотворяването на биомаса е наложена практика в Европа, защото не замърсява околната среда и се счита за източник на "зелена енергия". Биогоривата ще ни помогнат да бъдем по- енергийно независими и да произвеждаме още по-екологична енергия за крайния потребител.", допълва инж. Михайлов.